Szkolimy żołnierzy

Data publikacji: 18.09.2017

Na mocy porozumienia między Szkołą Policji w Pile i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, asp. sztab. Marcin Mańczak i asp. Maciej Galar, realizowali zajęcia szkoleniowe dla techników kryminalistyki i prowadzących postępowania przygotowawcze, funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

Program tygodniowego szkolenia obejmował treści merytoryczne oraz przede wszystkim praktyczne przewidziane na kursie specjalistycznym dla funkcjonariuszy pełniących funkcję kierownika zespołu oględzinowego. Symulowane miejsca zdarzeń kryminalnych o charakterze złożonym były znakomitym poligonem dla weryfikacji dotychczasowych doświadczeń i nabywania nowych umiejętności w połączeniu z uporządkowaniem dotychczasowej i zdobytej wiedzy teoretycznej.

Wykładowcy pilskiej Szkoły Policji szczególną uwagę zwracali na prawidłowość procesową i techniczno-kryminalistyczną ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych i ich nośników. Ważnym aspektem zajęć były także czynności prowadzące do uzyskania dodatkowej dokumentacji technicznej z miejsca zdarzenia, głównie fotografii kryminalistycznej, realizowanej w sposób prawidłowy i nienoszący typowych błędów, popełnianych podczas takich czynności.

Źródło: Szkoła Policji w Pile