Ceremoniał policyjny w praktyce

Data publikacji: 19.09.2017

Śląscy mundurowi uczestniczyli w szkoleniu z ceremoniału policyjnego. Jego celem było jak najlepsze przygotowanie policjantów pocztów sztandarowych do uczestnictwa w uroczystościach państwowych, policyjnych, patriotycznych, patriotyczno-religijnych. W szkoleniu praktycznym wzięło udział 54 policjantów.

Warsztaty odbywają się cyklicznie raz na kwartał w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach począwszy od 2013 roku. Skierowane są do policjantów realizujących zadania policyjnej asysty honorowej pocztu sztandarowego w komendach miejskich i powiatowych na Śląsku. We wczorajszym szkoleniu uczestniczyło 54 policjantów pełniących nieetatową służbę w asyście honorowej pocztów sztandarowych. Szkolenie z ceremoniału jest realizowane w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przez kadrę nieetatowej Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach znajdującej się w strukturze organizacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Tematem szkolenia było zachowanie się policjantów występujących w pocztach sztandarowych w różnych sytuacjach podczas uroczystości, a także postępowanie ze sztandarami w oparciu o „Ceremoniał policyjny” oraz „Regulamin ogólny i musztry Policji”.

Przećwiczone zostały między innymi wybrane elementy musztry policyjnej asysty honorowej, w tym chwyty sztandarem, przemieszczanie się, zwroty w miejscu, defilada, wydawanie rozkazów. Dokonany został też przegląd stanu umundurowania policjantów obecnych na miejscu pocztów sztandarowych oraz wyglądu sztandarów nadanych jednostkom policji województwa śląskiego.

Sztandar, to wyróżnienie dla jednostki, która go otrzymała od społeczeństwa, jest symbolem godności, honoru, dumy i etosu policyjnej służby.

Powierzany policjantom podczas asysty honorowej sztandar, to dla nich powód do dumy, to honor i zaszczyt oraz zobowiązanie do godnego traktowania go w każdej sytuacji. Traktowanie go z należną czcią wynika z faktu, że sztandar to znak jedności formacji, symbol etosu zawodu i służby.

Poniżej przedstawiamy wykaz jednostek policji w województwie śląskim posiadających na swoim stanie sztandar oraz rok ich wręczenia:

1. KPP w Zawierciu 1999 rok

2. KPP Żywiec 1999 rok

3. KPP w Będzinie 2000 rok

4. KMP w Częstochowie 2000 rok

5. KMP w Katowicach 2000 rok

6. KMP w Piekarach Śląskich 2001 rok

7. KMP w Bytomiu 2002 rok

8. KPP w Cieszynie 2002 rok

9. KMP w Żorach 2002 rok

10.KPP w Myszkowie 2007 rok

11.KMP w Chorzowie 2008 rok

12.KWP w Katowicach 2009 rok /„stary” sztandar, pierwszy w kraju po utworzeniu Policji, nadany i wręczony KWP w Katowicach 1.07.1990 r. w Piekarach Śląskich, został przekazany w 2009 roku do Komendy Głównej Policji jako obiekt historyczny i zastąpiony nowym sztandarem zgodnym z obowiązującymi obecnie przepisami /

13.KMP w Dąbrowie Górniczej 2009 rok

14.KMP w Jastrzębiu Zdroju 2011 rok

15.KPP w Kłobucku 2011 rok

16.KPP w Raciborzu 2012 rok

17.KPP w Lublińcu 2014 rok

18.KMP w Sosnowcu 2015 rok

19.KMP w Tychach 2015 rok

20.KMP w Gliwicach – 2016 rok.

(KWP w Katowicach / mw)