Druga Konferencja Zawodowa Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej

Data publikacji: 21.09.2017

W dniach 11 – 14 września br., w Pradze, odbyła się Druga Konferencja Zawodowa Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Na zaproszenie Public Order Police Service Directorate of the Police Presidium of the Czech Republic, K-9 and Mounted Police Division, w konferencji wzięli udział funkcjonariusze Policji czeskiej, słowackiej, węgierskiej i polskiej. Stronę polską reprezentowali: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji - insp. Marcin Szyndler, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji - mł. insp. Andrzej Krajewski oraz specjalista Zakładu Kynologii Policyjnej CSP - kom. Izabela Dobrowolska.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w obszarze Policji konnej – poszerzenie wiedzy dotyczącej wykorzystania koni w służbie policyjnej, szkolenia oraz przygotowania młodych koni do służby w Policji, a także stosowanego wyposażenia specjalistycznego – jeździeckiego i umundurowania policjantów-jeźdźców. W czasie konferencji zaprezentowano również możliwości użycia koni służbowych w szczególności podczas zabezpieczania imprez masowych oraz patrolowania zewnętrznych granic Schengen przy przeciwdziałaniu nielegalnej migracji uchodźców do krajów UE. Dodatkowo, strona czeska przedstawiła projekt dotyczący „mobilnych jednostek konnych Policji”, przewidziany do realizacji w ramach współpracy międzynarodowej w latach 2018 – 2020, finansowany z pozyskanych funduszy unijnych. Zgodnie z jego założeniami głównym zadaniem mobilnych jednostek konnych miałaby być ochrona zewnętrznych granic UE oraz wspieranie krajów Grupy Wyszehradzkiej przy zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju imprez masowych.

Uczestnicy konferencji, podczas wspólnych symulacji interwencji policyjnych z funkcjonariuszami Special Public Order Police Unit, obejrzeli pokaz umiejętności policjantów-jeźdźców oraz koni służbowych, będących na stanie Directorate of Public Order Police Canine and Mounted Police Division w Pradze. Odwiedzili także Państwową Stadninę Koni Kladruby oraz Stadninę Koni Pisek, gdzie hodowane są konie rasy kladrubskiej i rasy czeski koń gorącokrwisty, z powodzeniem używane w służbie w Policji Czeskiej i Policji Słowackiej.

Na zakończenie spotkania uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że poznane rozwiązania i dobre praktyki znajdą zastosowanie w policjach konnych krajów, które reprezentowali.

Źródło: CSP