Przekazanie walizek edukacyjnych do działań profilaktycznych zakupionych w ramach projektu polskiej i niemieckiej Policji - „Nie dla narkotyków…”

Data publikacji: 26.09.2017

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się przekazanie materiałów edukacyjnych policjantom, którzy na terenach przygranicznych realizować będą działania profilaktyczne, w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, skierowane do młodzieży jak i osób dorosłych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji dolnośląskiej, lubuskiej, a po stronie niemieckiej Policji w Görlitz. Materiały edukacyjne zakupione zostały w ramach projektu „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim”.

Przekazane materiały edukacyjne trafiły w ręce dolnośląskich, lubuskich i niemieckich policjantów w następujących powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, bolesławieckim, złotoryjskim, żarskim, bautzen i görlitz. Wśród nich są walizki edukacyjne, filmy profilaktyczne, plakaty oraz materiały dla młodzieży.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały również rekwizyty znajdujące się w walizkach edukacyjnych zawierających przedmioty, które można na co dzień spotkać u młodych ludzi w domu oraz w szkole, a często wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji środków odurzających. Środki dydaktyczne zakupione zostały w ramach projektu realizowanego przez policjantów z Polski i Niemiec pn. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim”.


Główne cele projektu:

  • stworzenie warunków dla optymalnej transgranicznej współpracy policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej;
  • podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową;
  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko - saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

Partnerem wiodącym tego przedsięwzięca jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  • Dyrekcja Policji w Görlitz.

Projekt pt. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020.

 

asp. szt. Wojciech Jabłoński
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu