Policjanci nakręcają bezpieczeństwo w sieci

Data publikacji: 27.09.2017

W ramach kampanii ,,Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, 25 września br. w jednym z poznańskich kin odbyła się konferencja pn. „Dwie strony sieci”, zorganizowana przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Multikinem. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych, kuratorów sądowych, policjanci ds. nieletnich jak i studenci UAM-u w Poznaniu.

25 września br. w godzinach 10.30 - 16.00 w Multikinie 51 na ul. Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu, zrealizowana została konferencja pn. „Dwie strony sieci”. Debata, której głównym celem było przedstawienie realnych zagrożeń związanych z użytkowaniem sieci Internet, skierowana była przede wszystkim do dyrektorów placówek oświatowych, kuratorów sądowych, policjantów zajmujących się problematyką nieletnich a także studentów UAM w Poznaniu.

Biorącym udział w spotkaniu, policjanci przedstawili, jak wiele zalet jak i również niebezpieczeństw czyha na młodych ludzi korzystających z sieci Internet, m.in. poprzez wskazanie profilaktycznych rozwiązań tj. - zapewnienie im bezpieczeństwa w sieci, pokazanie jak umiejętnie się po niej poruszać i jak postępować, aby nie stać się ofiarą czy też nie łamać prawa.

Ponadto policjanci podzielili się wiedzą na temat zjawiska cyberprzestępczości, sposobów jego rozpoznawania i radzenia sobie z nim w życiu codziennym, jak również wskazanie sposobów uświadamiania dzieciom i młodzieży zalet czy też wad beztroskiego i nieodpowiedzialnego korzystania z sieci Internet.

W trakcie konferencji została zaprezentowana gra edukacyjna oraz lekcja dla młodzieży przygotowana przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu, Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Multikino.

Na zakończenie uczestniczący w debacie mieli możliwość obejrzenia filmu, wcześniej specjalnie dobranego tematycznie przez specjalistów z Multikina.

Źródło: KWP Poznań