Informacyjny Serwis Policyjny

Nowy kurs dla techników kryminalistyki

Zamieszczony Data publikacji 11.10.2017
Ruszyła trzecia tegoroczna edycja kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. Różni się ona od poprzednich tym, iż realizowana będzie na mocy Decyzji nr 100 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 2017 r., wprowadzającej nowy program nauczania na wspomnianym kursie.

Szkolenie to cechuje wysoki stopień specjalizacji i wyjątkowy charakter praktyczny. Jego zakres tematyczny obejmuje cztery bloki zagadnieniowe:

  • ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystanie śladów kryminalistycznych,
  • czynności prowadzone z udziałem specjalisty,
  • fotografię kryminalistyczną,
  • medycynę sądową.

Zmiany w programie kursu obejmują przede wszystkim nowe kwestie tematyczne, dotyczące m.in.: śladów entomologicznych, wykorzystania Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych w pracy technika, większej liczby zagadnień merytorycznych i ćwiczeń praktycznych w zakresie fotografii kryminalistycznej.

Wyjątkowo umiejętnościowy charakter szkolenia w połączeniu z dużym zaangażowaniem dydaktycznym doświadczonej kadry Zakładu Służby Kryminalnej o specjalności techniki i taktyki kryminalistycznej, gwarantuje słuchaczom wysoki poziom realizowanych zajęć. Oparte są one o duży wybór pomocy dydaktycznych, realistyczne założenia i szeroki zakres zadań praktycznych, weryfikujących zdobytą wiedzę teoretyczną i podnoszących umiejętności przydatne w realiach codziennej służby technika kryminalistyki.

Leszek Koźmiński / SP w Pile

 
powrót
drukuj