„Dzielnicowy Roku 2017" – wyniki drugiego dnia rywalizacji

Data publikacji: 20.10.2017

Znamy już wyniki kolejnych dwóch konkurencji po drugim dniu rywalizacji w X Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Konkurencja III

Symulacja – przyjęcie interesanta obejmuje problematykę z zakresu prewencji, prawa oraz psychologii.

Ocenie podlegają zaprezentowane umiejętności, w szczególności:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna;
 • tworzenie atmosfery życzliwości i pomocy obywatelom;
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • wskazywanie możliwych do zastosowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i normami współżycia społecznego;
 • propagowanie metod i sposobów unikania zagrożeń.
   

Przebieg konkurencji – przyjęcie interesanta jest utrwalany techniką wideo przez organizatora zawodów. Po zakończeniu konkurencji kierownik drużyny otrzymuje dla celów dydaktycznych materiał wideo własnych zawodników.

Po zakończeniu konkurencji opisanych w § 21 i § 22 sędzia główny zawodów omawia przebieg konkurencji i wyniki uzyskane przez zawodników, wskazując jak powinno wyglądać prawidłowe ich rozwiązanie.

I miejsce - asp. Grzegorz Kazuń - KWP KIELCE

II miejsce - st. asp. Jarosław Bartczak - KWP OPOLE

III miejsce - sierż. Mariusz Delijewski - KWP WROCŁAW
 

Konkurencja IV

1. Konkurencja strzelanie polega na oddaniu 12 strzałów do tarczy TS-9 i TS-10 i odbywa się na strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach.

2. Przebieg strzelania:

 • zawodnik ładuje dwa magazynki, w każdym po 6 sztuk amunicji, jeden magazynek wkłada do ładownicy, a drugi na komendę sędziego podłącza do broni służbowej, którą następnie chowa do kabury;
 • na sygnał sędziego wyjmuje broń z kabury i oddaje 12 strzałów z odległości 15 m, ze zmianą magazynka, (pierwszy magazynek do tarczy TS-9 z postawy stojącej, drugi magazynek do tarczy TS-10 z postawy klęczącej).
   

3. Zawodnik ma 25 sekund na oddania wszystkich strzałów. Po upływie czasu, sędzia przerywa strzelanie i sumuje zdobyte do tego momentu punkty.

4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyższe miejsce zajmuje ten zawodnik, który uzyskał większą ilość przestrzelin 7, 5, 4 itd.

5. W przypadku niewypału lub niezawinionego uszkodzenia pistoletu strzelanie jest powtarzane.

6. Sędzia główny konkurencji może zdyskwalifikować zawodnika w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa strzelania określonych w założeniach do konkurencji.

7.Amunicję do zawodów zapewnia organizator.

 

I miejsce - sierż. szt. Radosław Ciborowski - KWP SZCZECIN

II miejsce - asp. Paweł Rykowski - KWP RADOM

III miejsce asp. Maciej Kuźma - KWP KRAKÓW
 

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach
Zdjęcia: Szkoła Policji w Katowicach, Andzrej Chyliski - Policja 997