Policyjne działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Data publikacji: 24.10.2017

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Działania obejmują także rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”.

Dane statystyczne z ostatnich tygodni wskazują  na nasilenie wypadków z udziałem pieszych. Jest to w dużej mierze spowodowane pogarszającą się widocznością zwiazana z porą roku. W ostatnim tygodniu tj. od 16 do 22 października br. śmierć w wypadkach drogowych poniosło 17 pieszych, a w dniach 9-15.10.br. zginęło aż  25 pieszych.  

Począwszy od 29 września prowadzona jest ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Świeć przykładem”, ktorej organizatorem jest Policja oraz Konferencja Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna,  akcja ma na celu przypominanie wszystkim pieszym, że element odblaskowy noszony w sposób widoczny dla kierujących pojazdami, może uratować pieszemu życie.

Najtrudniejsze tygodnie roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są jednak przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą już teraz dostosować się do zmiennej pogody i pogarszającej się widoczności. Piesi, szczególnie dzieci i seniorzy, zawczasu powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne w światłach samochodu. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych - jednak zachęcamy do używania ich wszędzie gdzie widoczność jest mniejsza od optymalnej.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Ponadto pieszy na drodze publicznej zawsze powinien stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, tak więc:

  • korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  • idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
  • piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej,  jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP/ ar)