Kampania 19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

Data publikacji: 06.11.2017

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie przystąpiła do kampanii 19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Tegorocznym hasłem kampanii jest zapobieganie tradycyjnym, krzywdzącym praktykom. W trakcie kampanii Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie wraz z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL, organizuje konferencję pod nazwą „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”.

Podobnie jak w roku ubiegłym, przez 19 pierwszych dni listopada przeprowadzana jest światowa kampania 19 DNI PRZECIWKO KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY.  Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation  – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet. W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży, świata, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju.Więcej na temat kampanii 19 DNI: http://podrugie.pl/19-dni-przeciwko-przemocy.

W ramach kampanii Fundacja po DRUGIE organizuje konkurs plastyczny: "Budujemy świat bez przemocy". Więcej na temat konkursu: http://podrugie.pl/budujemy-swiat-bez-przemocy-konkurs.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL organizuje konferencję pod nazwą: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”. Konferencja odbędzie się w dniu 17 listopada, w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w godz. 10.00 – 14.00.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dyrektorów szkół, pedagogów, pracowników socjalnych oraz policjantów. Poświęcone jest problematyce przemocy w rodzinie, cyberprzemocy oraz profilaktyce uzależnień w kontekście przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka. 

Konferencja została objęta patronatem honorowym Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Wydział Prewencji KWP Rzeszów