VIII Seminarium Prawnicze z cyklu odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych

Data publikacji: 07.11.2017

Szkoła Policji w Pile, przy współudziale Komendy Głównej Policji oraz Katedry Prawa Karnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu, w dniu 14 listopada 2017 r. zorganizuje kolejne – ósme już seminarium dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tym razem będzie ono poświęcone sankcjom dyscyplinarnym w służbach mundurowych. Zagadnienie objęte tematem seminarium jest jednym z najbardziej doniosłych praktycznie problemów prawnych związanych z egzekwowaniem odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym seminarium przyjęli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki zajmujący się prawem dyscyplinarnym, w tym zwłaszcza problematyką odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych. W trakcie obrad referaty wygłoszą,
m.in. Sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, prof. dr hab. Radosław Giętkowski
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prof. zw. dr hab. Paweł Wiliński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Ireneusz Adamczak z Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dr Barbara Janusz – Pohl z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także dr Piotr Jóźwiak – Zastępca Prezydenta Miasta Leszna.

Następstwem tegorocznego seminarium, podobnie jak i poprzednich, będzie wydanie publikacji książkowej zawierającej wygłoszone referaty.

Źródło: Szkoła Policji w Pile