Przygotowania do obchodów Święta Niepodległości

Data publikacji: 07.11.2017

Służby podległe trzem resortom prowadziły wspólne ćwiczenia przed tegorocznymi, centralnymi obchodami Święta Niepodległości.

3 listopada rozpoczęło się zgrupowanie, w trakcie którego kilkuset żołnierzy i funkcjonariuszy podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Sprawiedliwości prowadziło wspólne ćwiczenia przed tegorocznymi centralnymi obchodami Święta Niepodległości, które jak co roku, w stolicy odbędą się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Próba generalna dopiero przed nimi, ale już podczas tych ćwiczeń przeprowadzono przegląd mundurowy wszystkich ćwiczących. Warto w tym miejscu dodać, że Kompania Reprezentacyjna Policji wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie wypadła bardzo dobrze. Jej dowódcy nadkom. Romanowi Maciejewskiemu przypadnie zaszczyt poprowadzenia jej w defiladzie.

Wystawienie warty honorowej, przywitanie z VIP-em, ustawienie w szyku oraz inne elementy musztry będą doskonalone w trakcie tych ćwiczeń oraz podczas próby generalnej. 

(Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji)