Ruszyła III edycja projektu „Życie najcenniejszym darem – chrońmy Go”

Data publikacji: 10.11.2017

Projekt „Życie najcenniejszym darem, chrońmy Go”, ma na celu przede wszystkim promowanie bezpiecznych zachowań na drodze, w tym widoczności pieszych. Program rekomenduje stosowanie elementów odblaskowych jako niezbędnego wyposażenia ratującego życie, a tym samym zapobiegającego tragediom. W trakcie spotkań z udziałem księży i duchownych policjanci podkreślają, że brak widoczności pieszych powoduje ogromne zagrożenie na drodze.

Już po raz trzeci w garnizonie śląskim ruszył projekt pn. „Życie najcenniejszym darem – chrońmy Go”, tym razem w diecezji bielsko-żywieckiej. Pierwsze ze spotkań odbyło się w ubiegłym tygodniu, w bielskiej kurii diecezjalnej. Rozpoczął je wykład, który poprowadził policjant śląskiej drogówki. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, głównym jego celem jest promowanie bezpiecznych zachowań na drodze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie odblasków przez pieszych. Dlatego zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym, kiedy dochodzi do największej ilości wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu, niezwykle ważne jest uwrażliwienie społeczeństwa w tym aspekcie. Niemniej istotnym elementem spotkania było również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy mieli szansę doskonalić umiejętności pod czujnym okiem ratowników z bielskiego pogotowia. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony duchownych, którzy w zadawanych pytaniach poruszali kwestię zagadnień zarówno z obszaru ruchu drogowego, jak i tych związanych z ratowaniem ludzi.