Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Pomagamy

Zamieszczony Data publikacji 15.11.2017

Kadra i słuchacze Centrum Szkolenia Policji systematycznie i z dużym zaangażowaniem włączają się w różnorodne akcje i kampanie na rzecz drugiego człowieka. Tego typu przedsięwzięcia zawsze spotykają się z ogromną aprobatą ze strony kierownictwa szkoły, przynoszą niemałą satysfakcję osobom w nich uczestniczącym, i co najważniejsze, wiele radości potrzebującym.

Słuchacze i kadra szkoły od wielu lat odwiedzają wychowanków Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ETEZJA w Warszawie. Spotkania te służą wspólnej zabawie, są także świetną okazją do przekazania upominków. Oprócz radości dostarczają obu stronom niezapomnianych wrażeń i wielu wzruszeń.

Wśród podejmowanych działań, których celem jest pomoc potrzebującym, godną pochwały inicjatywą było przeprowadzenie wśród kadry i słuchaczy szkoły zbiórki surowców wtórnych. Za uzyskane środki zakupiono specjalistyczny wózek inwalidzki i opłacono półroczną rehabilitację dla podopiecznej Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie. Centrum Szkolenia Policji włączyło się także do projektu Szlachetna Paczka. Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej organizowane są zbiórki koleżeńskie. W ostatnim czasie przeprowadzono taką akcję na rzecz naszego kolegi – policjanta z KPP w Wyszkowie. Nie zapominamy również o Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, którą niejednokrotnie wspieraliśmy finansowo.

Inną formą pomocy są prowadzone w Centrum, już od wielu lat, akcje honorowego krwiodawstwa. Funkcjonariusze i pracownicy CSP zrzeszeni w funkcjonującym na terenie jednostki oddziale Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Legion”, a także słuchacze szkoleń i kursów błyskawicznie odpowiadają na apele o przekazanie krwi. Włączają się także w ogólnopolskie akcje, jak np. SpoKREWnieni Służbą, czy przedsięwzięcie organizowane z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Pomaganie innym ludziom nie jest trudne, wystarczy dobre serce, odrobina dobrej woli, bo przecież zgodnie ze słowami Jana Pawła II - Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi…

Źródło: CSP Legionowo

 

  • policjanci czytają broszury
  • podziękowanie dla CSP
  • podziękowanie dla CSP
  • podziękowanie dla komendanta CSP
  • policjanci z dziećmi i ich opiekunami przed kinem
  • policjantki z dziećmi
 
powrót
drukuj