Informacyjny Serwis Policyjny

Policjanci wyróżnieni za „dar życia”

Zamieszczony Data publikacji 08.12.2017
W Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na „Gali Wolontariatu Czerwonokrzyskiego” szczecińscy policjanci odznaczeni zostali za zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Uroczysta gala zorganizowana została z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Zaproszeni na nią policjanci zostali uhonorowani za zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Kryształowym Sercem PCK został odznaczony Prezes Klubu HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie Pana Zbigniew Wegner.

Za zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa wyróżniono Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia nadkom. Mariusza Obsta oraz Pana Marka Ładziaka - członków Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie.

W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Ostrowski.

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

 
powrót
drukuj