GWIAZDY ŚWIATOWEGO SPEEDWAYA W KAMPANII NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MOTOCYKLISTÓW

Data publikacji: 12.12.2017

Lubuska Policja wspólnie z partnerami z Brandenburgii realizuje projekt „Mistrzowie dwóch kółek” poświęcony bezpieczeństwu motocyklistów. Do współpracy zaproszono młodzież, która wzięła udział w konkursie na najlepszy scenariusz do spotu. Głównym aktorami były gwiazdy światowego żużla- Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik.

W Polsce w 2016 roku doszło do 2302 wypadków drogowych i 4889 kolizji z udziałem motocyklistów, w wyniku których zginęło 244 motocyklistów, a 2065 doznało obrażeń ciała. W 2016 roku na terenie garnizonu lubuskiego doszło do 52 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, w których zginęło 6 osób, a 46 osób odniosło obrażenia ciała. W tym samym okresie zaistniało 115 kolizji drogowych z udziałem motocyklistów.

Aby bezpieczeństwo motocyklistów było coraz wyższe Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gorzowie Wlkp. wspólnie z policjantami z Brandenburgii ściśle współpracują na rzecz poprawy bezpieczeństwa kierujących jednośladami. Jednym z elementów tej współpracy jest realizacja projektu pod nazwą „Mistrzowie dwóch kółek”, który jest realizowany z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska. W ramach tej inicjatywy w październiku 2017 roku został ogłoszony konkurs. Którego adresatami była młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich. Polegał on na stworzeniu scenariusza do spotu z udziałem gwiazd żużla- Patryka Dudka i Bartosza Zmarzlika. Miał on dotyczyć przekonania motocyklistów do bezpiecznego zachowania na drogach. Autorem najciekawszej propozycji został 13-letni Dariusz Kunka z Gorzowa Wielkopolskiego. Druga lokata przypadła 17-letniej Oliwii Opłotnej, a trzecie miejsce zdobył 16-letni Kacper Milewicz / oboje z  Żagania/. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym zaproszenia VIP-owskie na mecze żużlowe w przyszłym sezonie. Premiera spotu jest zaplanowana na wiosnę 2018 roku. To ważne, aby przez autorytety nie tylko sportowe, nakłaniać i zachęcać  młodych ludzi do zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwłaszcza, że są to z reguły osoby, których postawa życiowa cały czas się kształtuje i gdzie bardzo często nad rozsądkiem, górę biorą jednak emocje.

Dwudniowa konferencja /11-12 grudnia/, która odbyła się w Łagowie /lubuskie/ zgromadziła wielu ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wśród nich znaleźli się polscy i niemieccy policjanci, dyrektorzy ośrodków ruchu drogowego, sportowcy, trenerzy żużlowi, doświadczeni motocykliści, przedstawiciele świata nauki, kierownictwo KWP, przedstawiciel Komendy Głównej Policji, ratownicy medyczni i przedstawiciele środków masowego przekazu. Podczas paneli dyskusyjnych wyrażenie „bezpieczeństwo motocyklistów” odmieniane było właściwie przez wszystkie przypadki. Był to też właściwy moment, aby policjanci z Niemiec i Polski mogli wymienić się doświadczeniami ze swej służby oraz wypracować algorytmy ograniczające tragiczne zdarzenia na drogach z udziałem motocyklistów.

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.