Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

„Na straży porządku publicznego"

Zamieszczony Data publikacji 18.12.2017

Pod honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, odbyła się wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Została ona przygotowana przez Muzeum w Tarnowskich Górach, przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.”

W tarnogórskim Muzeum odbyło się uroczyste otwarcie wystawy z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Wystawę, swoim honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech. Przygotowana przez Muzeum w Tarnowskich Górach ekspozycja powstała przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.” Autorami przedsięwzięcia są dr Krzysztof Gwóźdź (Muzeum w Tarnowskich Górach) i Zbigniew Gołasz (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach), a oprawę plastyczną przygotował Mariusz Paluchiewicz (Muzeum Śląskie w Katowicach).

W wernisażu udział wzięli Komendant Główny Policji nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk, Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach, insp. Tadeusz Stuchlik, oraz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, mł. insp. Paweł Dratwiński - reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Po przywitaniu gości przez Dyrektora Muzeum, Panią Zofię Krzykowską, głos zabrał mł. insp. Paweł Dratwiński, który odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. Komendant pogratulował organizatorom, wspaniałej inicjatywy pozwalającej przybliżyć społeczeństwu historię formacji Policji Województwa Śląskiego, która chroniła mieszkańców tej ziemi, a której funkcjonariusze zapłacili własną krwią za noszenie policyjnego munduru. Głos zabrał także szef tarnogórskich policjantów, który podkreślił, że jest dumny z tego, że wystawa ta powstała w Tarnowskich Górach.

Wystawę podzielono na trzy części. W pierwszej, w odtworzonym pomieszczeniu komisariatu, zaprezentowane zostały pamiątki po policjantach (między innymi: odznaczenia, dyplomy, portrety – np. podinspektora Józefa Jeziorskiego). Cześć druga porusza cały wachlarz problemów związanych z codzienną służbą funkcjonariuszy, ich życiem rodzinnym i prywatnym, działalnością Policyjnego Klubu Sportowego, świetlic i bibliotek policyjnych oraz organizacji o charakterze samopomocowej. Ostatnia część wystawy poświęcona została funkcjonariuszom PWŚl – ofiarom zbrodni katyńskiej oraz terroru niemieckiego.

Goście, którzy tłumnie przybyli do Muzeum w Tarnowskich Górach, mieli szansę obejrzeć ponad 300 cennych obiektów, między innymi: elementy umundurowania i uzbrojenia, fotografie, przedmioty pochodzące z komisariatów, obiekty dokumentujące służbę, zaangażowanie policjantów w życie społeczne i sportowe oraz ilustrujące życie rodzinne.

Pochodzą one ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Katowicach, Muzeum Częstochowskiego, Miejskiej Placówki Muzealnej w Mikołowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Katyńskiego – Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum w Cieszynie, Muzeum w Chorzowie, Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Muzeum w Raciborzu, Muzeum w Rybniku, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum w Tarnowskich Górach, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Sali Tradycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach oraz kolekcji prywatnych (nadkomisarza Krzysztofa Musielaka – Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie, Grzegorza Grześkowiaka, Alicji Komenderskiej, Grzegorza Kotwickiego, Jakuba Stankiewicza, Jana Tomana, Jerzego Urbańczyka, Jacka Wichra i Krystyny Zatoń).

Źródło: KWP w Katowicach

 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 • wystawa z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego
 
powrót
drukuj