Informacyjny Serwis Policyjny

Warsztaty dowódców Oddziałów Prewencji

Zamieszczony Data publikacji 14.02.2018
Przedstawiciele kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji ze wszystkich garnizonów kraju zakończyli zajęcia warsztatowe w słupskiej Szkole Policji. Zajęcia, przygotowane wspólnie z Głównym Sztabem Policji KGP, dotyczyły prowadzenia szkoleń dla średniej kadry dowódczej OPP i SPPP.

Uczestnicy omówili szczegółowo kurs specjalistyczny dla średniej kardy dowódczej Oddziałów Prewencji Policji realizowany w Słupsku oraz jego wymogi organizacyjne. Policjanci zapoznali się także z zagadnieniami metodyki prowadzenia policyjnych szkoleń. Efektem kilkudniowego spotkania jest między innymi standaryzacja konspektów wraz z towarzyszącymi im prezentacjami multimedialnymi, które rok temu zostały opracowane również w słupskiej Szkole Policji.

Sam kurs dla średniej kadry dowódczej daje możliwość nabycia niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów.
Szkolenie jest także doskonałą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.
Zajęcia trwają trzy tygodnie i podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne - dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

Na zakończenie warsztatów policjanci otrzymali z rąk Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w warsztatach. Łącznie w zajęciach udział wzięło 19 przedstawicieli Oddziałów Prewencji Policji oraz - w charakterze obserwatorów - przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP.
Spotkanie policjantów reprezentujących Oddziały Prewencji Policji ze wszystkich garnizonów było także okazją do wymiany doświadczeń, a także polem do dyskusji na temat planowanych zmian w zakresie taktyki uzycuia pododdziałów zwartych.

  • Zajęcia warsztatowe

  • Wręczenie certyfikatów

 
powrót
drukuj