Przygotowania do nadania sztandarów jednostkom Policji

Data publikacji: 15.02.2018

Prawie pięćdziesięciu policjantów i pracowników cywilnych z całego kraju uczestniczyło w szkoleniu przygotowującym do nadania sztandaru w ich jednostkach, które zakończyło się 9 lutego 2018 r.

To kolejna już tego rodzaju inicjatywa Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego GKGP, którego funkcjonariusze przekazują najważniejsze aspekty merytoryczne oraz praktyczne związane z procedurą ufundowania, nadania oraz wręczenia sztandaru. Rok 2018 jest rekordowy pod względem liczby jednostek Policji, które zostaną w ten sposób wyróżnione przez społeczność i samorządy lokalne. Na chwilę obecną przewidziane jest nadanie 17 sztandarów.

Sztandar nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji a uroczystość ta zwykle wiązana jest z wojewódzkimi obchodami święta Policji w danym garnizonie. Zakres podejmowanych przedsięwzięć zobowiązuje do najwyższego zaangażowania, co przekłada się na właściwe przygotowanie poszczególnych etapów i całej uroczystości.

Podczas szkolenia w Olsztynie uczestnikom przekazano wszelkie informacje związane z procedurą nadania sztandaru, zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty uroczystości, prowadzono ćwiczenia praktyczne ze sztandarem oraz teoretyczne na przygotowanych materiałach. Zwrócono uwagę na kwestię wizerunku i umundurowania policjantów a także zachowania wynikające z musztry policyjnej.

W przeprowadzonej po szkoleniu ewaluacji uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny i praktyczny szkolenia oraz czytelny sposób przekazywania informacji.

(Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KGP)