„Policja w służbie Niepodległej”

Data publikacji: 26.02.2018

Naukowo-historyczna konferencja pn. „Policja w służbie Niepodległej” odbędzie się (1 marca br.) w Zespole Szkół w Tyczynie, jednostce prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Miejsce konferencji nie jest przypadkowe. Szkoła jest pierwszą w województwie podkarpackim, która rozpoczęła kształcenie z zakresu edukacji policyjnej.

Zbliżająca się konferencja jest jednym z wielu przykładów wydarzeń organizowanych przez Starostwo w Rzeszowie z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

- Zespół Szkół w Tyczynie, ze względu na swoją wyjątkową ofertę edukacyjną, idealnie nadaje się na miejsce spotkania, rozmowy oraz poznania profesjonalnych opinii na temat społecznej roli policji w historii Polski Niepodległej – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe
Ta wyjątkowa oferta edukacyjna szkoły to projekt pod nazwą „edukacja ogólnopolicyjna”, czyli plan nauczania Liceum Ogólnokształcącego uzupełniony o dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji policyjnej. Program opracowany został i prowadzony jest przez funkcjonariuszy policji.

Podczas zajęć uczniowie poznają m.in. strukturę i zadania policji, prawo karne, zagadnienia z zakresu kryminalistyki, zasady pracy dochodzeniowej, prawo o ruchu drogowym, techniki samoobrony i sporty walki.

Taką innowację pedagogiczną Zespół Szkół w Tyczynie oferuje uczniom już od 13 lat. W 2005r. Powiat Rzeszowski (organ prowadzący szkołę) podpisał porozumienie w tej sprawie z KWP. Dzięki temu absolwenci szkoły otrzymują dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji do pracy w policji.

Docenienie na rynku pracy
O szczególnym zaangażowaniu uczniów świadczy min. fakt, że zespół LO został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”, zorganizowanego przez IPN oraz Komendę Główną Policji.

Konkurs skierowany był do ponad 300 szkół w Polsce, w których funkcjonują klasy mundurowe. Aby osiągnąć ten sukces, uczniowie z Tyczyna brali udział w warsztatach prowadzonych przez rzeszowski IPN i funkcjonariuszy KWP, analizowali dokumenty, przygotowali filmy, materiały multimedialne i opracowania historyczne związane z losami policjantów w okresie II Rzeczypospolitej.

Oceniając te sukcesy, Dorota Tarańska – Klęsk, dyrektor ZS w Tyczynie, mówi: - Planując pracę szkoły chcemy, aby wszyscy nasi absolwenci byli świadomi swoich możliwości i otwarci na nowe wyzwania. I, aby zdobyli u nas wykształcenie, dzięki któremu zostaną docenieni na rynku pracy.

Wyjątkowa konferencja
Organizatorem konferencji „Policja w służbie Niepodległej”, oprócz Starostwa oraz ZS w Tyczynie, jest też Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Tytuły przykładowych referatów i wystąpień: „Historia Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej na Podkarpaciu” oraz „Policjanci w Polskim Państwie Podziemnym na Podkarpaciu”. Wydarzeniu towarzyszyć będą: program artystyczny (w wykonaniu uczniów) oraz otwarcie wystawy fotografii historycznej.

Oprócz Zespołu Szkół w Tyczynie, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie prowadzi i nadzoruje placówki edukacyjno - wychowawcze: Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie, Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” w Rzeszowie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mrowli.

Na zdjęciu: Uczniowie ZS w Tyczynie przed budynkiem swojej szkoły.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie