Oświadczenie w związku z informacjami przekazanymi na konferencji prasowej posła Nowoczesnej Krzysztofa Truskolaskiego i wiceprezydenta Białegostoku Przemysława Tuchlińskiego

Data publikacji: 27.02.2018

W doniesieniach prasowych po zorganizowanej przez posła Nowoczesnej Krzysztofa Truskolaskiego i wiceprezydenta Białegostoku Przemysława Tuchlińskiego konferencji prasowej, pojawiły się zarzuty dotyczące działań Policji podczas zabezpieczenia zgromadzeń na terenie Hajnówki w dniu 24 lutego 2018 roku.

Uczestnicy konferencji stawiali pytania m.in. w zakresie braku reakcji Policji na zasłonięte twarze uczestników zgromadzenia. Takie zachowanie uczestnika zgromadzenia nie narusza przepisów prawa, w związku z czym, funkcjonariusze nie mogą na takie zachowania reagować w jakikolwiek sposób.

Wyznaczony do udziału w zgromadzeniu i obecny na miejscu przedstawiciel organu gminy, który posiadał uprawnienia do jego rozwiązania, nie stwierdził faktu naruszenia przepisów karnych.

Zarejestrowany przez funkcjonariuszy Policji biorących udział w zabezpieczeniu materiał video jest kompletowany i analizowany. Całość zostanie przekazana Prokuraturze Rejonowej w Hajnówce w celu dokonania oceny prawno-karnej zachowań osób biorących udział w zgromadzeniach.

Policjanci maja obowiązek reagowania na aspekty łamania prawa, w tym również na aspekty łamania prawa przez uczestników zgromadzenia spontanicznego, którzy swoim zachowaniem usiłowali zakłócać przebieg wcześniej zgłoszonego, niezakazanego zgromadzenia. Twierdzenie posła Nowoczesnej Krzysztofa Truskolaskiego, że policjanci nie mieli podstaw do podjęcia czynności w stosunku do osób łamiących prawo, jest wyrazem niezrozumienia prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach, decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia podejmuje jego przewodniczący lub przedstawiciel organu gminy. Funkcjonariusze Policji, zatem zgodnie z obowiązującym prawem, w przeciwieństwie do stwierdzeń formułowanych przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku Przemysława Tuchlińskiego, nie podejmują decyzji „czy marsz powinien być przerwany”.