Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski

Zamieszczony Data publikacji 11.04.2018
W środę, 11 kwietnia br., szef MSWiA uczestniczył w odprawie z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego. Przed naradą minister wręczył nagrody za wzorową służbę ośmiu policjantom krakowskiego „Archiwum-X”.

Minister Joachim Brudziński wysłuchał w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na temat działań służb w 2017 roku oraz planów na rok 2018. Szefowie wojewódzkich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przedstawili ministrowi stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Jest to już kolejne spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami służącymi w regionach. Minister osobiście ma możliwość porozmawiać z policjantami, strażakami oraz strażnikami granicznymi, zapoznać się z problemami oraz specyfiką pracy w danym regionie Polski.

Minister zapewnił zebranych o kontynuowaniu działań wzmacniających potencjał służb. Trwa realizacja Programu Modernizacji. – W tym procesie modernizacji, przywracania atrybutów państwa polskiego jakim jest polska Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna, nie będziemy się cofać – zapewnił szef MSWiA. Dalej będą przywracane posterunki Policji w małych miejscowościach, które zostały zlikwidowane przez rząd PO-PSL. – W zeszłym tygodniu na Dolnym Śląsku otworzyłem 75. posterunek. I, co mnie bardzo ucieszyło, to fakt, że na uroczystość przybyło wielu mieszkańców miasta, którzy cieszyli się, że policjanci do tej miejscowości powrócili. Będziemy dalej przywracać posterunki – dodał.

– Dobrze wyposażone służby muszą też być należycie opłacane. Już za kilka tygodni, od 1 maja, wielu funkcjonariuszy, tych najmniej zarabiających i nowo przyjętych do służby, otrzyma podwyżki wynagrodzeń – przypomniał minister. Obecnie trwa proces stopniowego podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w formacjach podległych MSWiA. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb zaplanowano od 1 stycznia 2019 r. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.

Szef MSWiA zwrócił także uwagę komendantom, że pomimo tego, że polski rynek pracy jest tak konkurencyjny, to w procesie naboru do służby powinni trafiać tylko najlepsi. – Naszym wspólnym zadaniem jest, aby nie obniżyć poziomu naboru. Do służby powinni trafiać ludzie ideowi, dla których słowa: służba, poświęcenie, ojczyzna nie są tylko sloganami – powiedział.

W naradzie wzięli udział m.in.: gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej,  nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji, Piotr Ćwik, wojewoda małopolski,  nadinsp. dr Krzysztof Pobuta,  komendant wojewódzki Policji w Krakowie oraz komendanci z Małopolski.

Wyróżnienia dla funkcjonariuszy krakowskiego „Archiwum-X”

Minister Joachim Brudziński nagrodził w Krakowie ośmioro funkcjonariuszy z małopolskiego Zespołu do Spraw Niewykrytych, potocznie nazywanego „Archiwum-X” lub współpracujących z tym zespołem. – Mam ogromny zaszczyt nagrodzić dzisiaj funkcjonariuszy nietuzinkowych. To dzięki Wam ci, którzy żyli w przekonaniu, że są zbrodniarzami doskonałymi, trafili tam, gdzie ich miejsce. Po każdym Waszym sukcesie sprawcy okrutnych przestępstw sprzed lat jednego mogą być pewni – nie ma zbrodni doskonałej – powiedział szef MSWiA.

Jest to najstarsza tego typu komórka w Polsce. Zespół został powołany w 1999 r. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od tamtego czasu pracujący w nim policjanci odnotowali wiele spektakularnych sukcesów, m.in. po 19 latach rozwiązali sprawę morderstwa Iwony Cygan, a sprawcę odnaleziono ukrywającego się w Austrii. W ubiegłym roku aresztowano Roberta J., który w 1998 r. z niezwykłym okrucieństwem zamordował w Krakowie 23-letnią studentkę. 3 kwietnia br. funkcjonariusze „Archiwum-X” zatrzymali mężczyznę i kobietę pod zarzutem zabójstwa dokonanego w 2004 r. Liczne sukcesy krakowskich funkcjonariuszy na polu walki ze zbrodniarzami sprzed wielu lat sprawiły, że obecnie przy każdej komendzie wojewódzkiej Policji znajduje się taka wyspecjalizowana komórka.

Policjanci zapewniają bezpieczeństwo

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, komendant wojewódzki Policji w Krakowie omówił sprawy kadrowe i strukturę małopolskiego garnizonu. Na terenie Małopolski służbę pełni 7642 funkcjonariuszy Policji. W zeszłym roku policjanci na terenie województwa małopolskiego odnotowali kolejny spadek przestępczości (było ich mniej o 2,6 tys. w stosunku do roku 2016). Wzrosła natomiast wykrywalność przestępstw do 77,9% (to o 4,2 pkt procentowe więcej w stosunku do roku 2016). O ponad 4% wzrosła również wykrywalność przestępstw pospolitych, czyli tych najbardziej uciążliwych dla naszych obywateli, a więc włamań, kradzieży, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić.  W 2017 roku w  porównaniu z rokiem 2016 zdecydowanie spadła liczba wypadków drogowych (było ich 3604, czyli o ponad 300 mniej niż w roku 2016).

Komendant poruszył kwestię funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w której Małopolska jest liderem jeśli chodzi o popularność wśród mieszkańców. Wskazał na wyniki badań opinii publicznej, z których wynika, że prawie 81 % mieszkańców Małopolski czuje się bezpieczne w swojej okolicy po zmroku.

W trakcie prowadzonych postępowań małopolscy policjanci w ubiegłym roku odzyskali mienie o wartości ponad 28,2 mln zł. Przechwycili także ponad 390 kg narkotyków. Policjanci z Małopolski w 2017 roku zabezpieczyli 608 imprez masowych, 740 zgromadzeń publicznych oraz 277 wizyt o statusie VIP, które ochraniało łącznie niemal 39 tys. funkcjonariuszy. Największym wyzwaniem w 2017 roku dla małopolskich policjantów było zabezpieczenie: 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, turnieju Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn oraz Mistrzostw Europy UEFA EURO U21.

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta  podziękował funkcjonariuszom ze Straży Granicznej i Straży Pożarnej za współpracę, podkreślając trud i zaangażowanie wkładane we wspólną służbę.

Zakupy sprzętu i modernizacja infrastruktury

W ramach Programu Modernizacji małopolska Policja zaplanowała realizację 16 zadań inwestycyjnych za kwotę ponad 210 mln zł. Wybudowanych zostanie 12 nowych obiektów, a kilkanaście przejdzie przebudowę oraz termomodernizację. W 2017 r. wyremontowano kilka jednostek Policji, m.in. Komendę Powiatową Policji w Limanowej. Trwa budowa nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie (jest to największa w Małopolsce inwestycja finansowana z Programu). W 2018 r. rozpocznie się m.in. budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Zatorze i Komisariatu Policji w Kluczach. W zeszłym roku małopolska Policja zakupiła 109 pojazdów zarówno w ramach Programu Modernizacji, jak i ze środków samorządowych. Policjanci otrzymali m.in. 6 specjalistycznych pojazdów pirotechnicznych.

Na terenie garnizonu małopolskiego w 2017 r. odtworzono trzy posterunki Policji: w Jodłowniku (powiat limanowski), w Szerzynach oraz w Zakliczynie (oba w powiecie tarnowskim). Planowane jest odtworzenie kolejnych: w Pcimiu (powiat myślenicki) – w 2018 r., Krościenku nad Dunajcem (powiat nowotarski ) - 2020 r., Uściu Gorlickim (powiat gorlicki) - 2020 r.

Policjanci ze Słomnik: „Naszym priorytetem jest być blisko mieszkańców”

Szef MSWiA w trakcie wizyty w Małopolsce po raz pierwszy odwiedził funkcjonariuszy na co dzień pełniących służbę w komisariacie Policji. Minister Joachim Brudziński spotkał się z funkcjonariuszami w Słomnikach (miasto w powiecie krakowskim). Policjanci z komisariatu, w tym ośmiu dzielnicowych, dbają o bezpieczeństwo trzech gmin:  Kocmyrzów- Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Słomniki. Łącznie to 40 tys. mieszkańców. Funkcjonariusze ze Słomnik mogą się pochwalić wysoką, bo sięgającą ponad 80%, wykrywalnością przestępstw. Ten rezultat osiągnięty w 2017 r. wynika nie tylko z zaangażowania i profesjonalizmu policjantów, ale przede wszystkim z faktu, że blisko współpracują z mieszkańcami oraz doskonale znają specyfikę swojego rejonu odpowiedzialności. – Dziękuję za Waszą służbę. Jesteście najlepszym dowodem na to, jak ważne jest dla społeczności lokalnych, aby policjanci byli stale obecni i widoczni. Takie postulaty zgłaszają zresztą sami mieszkańcy, szczególnie małych miejscowości. Dlatego będziemy kontynuować przywracanie posterunków Policji zlikwidowanych przez naszych poprzedników – podkreślił minister.

Dodajemy, iż wyróżnieni dzisiaj policjanci zespołu  „Archiwum X” rozwiązali między innymi następujące sprawy.

Zamordowanie i oskórowanie 23-letniej mieszkanki Krakowa w 1998 r.

Ta sprawa z 1999 r. położyła tak naprawdę podwaliny pod powstanie krakowskiego zespołu Archiwum X.   4 października 2017 r. na polecenie nadzorującego śledztwo prokuratora policjanci  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  zatrzymali  52-letniego, mieszkańca Krakowa, podejrzewanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 23-letniej kobiety, do którego miało dojść 19 lat temu . Jej szczątki znaleziono  w Wiśle w 1999 roku. Badanie DNA wykazało, że ujawnione szczątki należą do zaginionej w listopadzie 1998 r. 23-letniej kobiety. Ekspertyzy potwierdziły, że ciało kobiety zostało oskórowane przez sprawcę. Prokuratorzy, funkcjonariusze Policji oraz powołani w sprawie biegli musieli zmierzyć się z działaniem przestępczym sprawcy bez precedensu zarówno w polskiej jak i światowej kryminalistyce. W toku śledztwa powoływano najwybitniejszych polskich i zagranicznych biegłych różnych specjalności m.in. z zakresu psychologii śledczej, z zakresu badań poligraficznych etc. Korzystano również z najnowszych technik śledczych i zdobyczy nauki, które pozwoliły na odtworzenie sposobu działania sprawcy i wykrycie szeregu istotnych z punktu widzenia dowodowego okoliczności zabójstwa kobiety.

Zabójstwo Iwony Cygan w Łęce Szczucińskiej w 1998 r.

Do zabójstwa 17-letniej mieszkanki Szczucina ( powiat dąbrowski ) doszło 1998 r.  Sekcja zwłok wskazała na uduszenie jako przyczynę śmierci. Ponieważ  bezpośrednio po zabójstwie nie udało ustalić sprawcy, śledztwo zostało umorzone i odłożone „na półkę”.  Sprawą zainteresowało się  krakowskie Archiwum X. Policjanci po  zapoznaniu się z aktami postępowania i  po  analizie całego zdarzenia wystąpili z wnioskiem o podjęcie  postępowania na nowo do prowadzenia. W wyniku intensywnego śledztwa  w sprawie zabójstwa Iwony Cygan  zatrzymano  kilkanaście osób , m.in. z na terenie Austrii  zatrzymany został 46-letni mężczyzna poszukiwany ENA pod zarzutem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Zabójstwo kobiety w ciąży dokonane  w 1998 r.

Jesień 1998r. – w miejscowości Rabka Zdrój w zaroślach rzecznych ujawniono zwłoki 18-letniej kobiety, będącej w 9 miesiącu ciąży. Ciężarna zginęła od ciosów rąbanych zadanych najprawdopodobniej siekierą. Podczas analizy zgromadzonego materiału, dla policjantów z Archiwum X powoli stawało się jasne, że sprawcą zabójstwa był chłopak dziewczyny – ojciec jej nienarodzonego dziecka. Aktualnie mężczyzna ten dobywa kare 25 lat pozbawienia wolności.

Zabójstwo radcy prawnego z Chrzanowa w 2000 r.

Pod koniec stycznia 2000 r. córka 70-letniego  radcy prawnego, zgłosiła  w miejscowej komendzie Policji  zaginięcie ojca w niewyjaśnionych okolicznościach.  Wszczęte poszukiwania  nie przyniosły rezultatu.  Pod koniec 2004 r. sprawą zajęli się policjanci z krakowskiego Archiwum X. Analiza tego przypadku pozwoliła przypuszczać, że mieli do czynienia z kolejnym przypadkiem z tzw. ciemnej liczby zabójstw czyli zabójstwem ukrytym za zaginięciem. W kręgu podejrzewanych znalazła się córka mężczyzny, jego sekretarka oraz ich wspólna znajoma które chciały przejąć majątek radcy. Jak ustalili  „Archiwiści”  mężczyzna został zabity przez  kobiety, jego ciało zostało poćwiartowane   a poszczególne fragmenty wrzucone do Wisły w Krakowie.  Wszystkie trzy sprawczynie usłyszały zarzuty.

Zabójstwo i rozkawałkowanie zwłok w 2005 r.

Sprawa dla polskiej kryminalistyki ma charakter bezprecedensowy  w zakresie prowadzenia postępowań w środowiskach charakteryzujących się bardzo dużym stopniem hermetyczności (w tym przypadku bezdomnych )  Pod koniec 2005 r. w krakowskim Prokocimiu znaleziono korpus ludzki. Na początku 2006 r w innym miejscu Krakowa natrafiono na ludzką głowę. Badania wykazały ze są to szczątki tej samej osoby. Mimo rekonstrukcji twarzy i wielokrotnych publikacji w mediach nie ustalono tożsamości ofiary. Sprawą zabójstwa zajęli się  policjanci Archiwum X. Ustalono, że zarówno ofiara jak i sprawca związani byli z krakowskim półświatkiem. Podejrzewany o zabójstwo mężczyzna w momencie jego zatrzymania przebywał w Zakładzie Karnym za popełnienie innego przestępstwa.  Z analizy zebranego materiału wynikało że  sprawcy pomagały także inne osoby. Po dokonaniu mordu zwłoki zostały przetransportowane na posesję kolejnego znajomego i tu dokonano ich rozkawałkowania , po czym wózkiem do przewozu złomu przewieziono  je w różne części Krakowa. W 2011 r. Prokurator przekazał do Sądu akt oskarżenia wobec 8 osób związanych ze sprawą.

ro KGP na podstawie mat. MSWiA/ZP KWP Kraków

  • Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski
  • Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski
 
Tagi: MSWiA, wizyta
powrót
drukuj