Porozumienie o współracy pomiędzy UŁ a KWP w Łodzi

Data publikacji: 11.04.2018

11 kwietnia 2018 roku w Pałacu Biedermanna podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim reprezentowanym przez Rektora Prof. dr hab. Antoniego Różalskiego a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi reprezentowaną przez insp. Andrzeja Łapińskiego.

Współpraca w dziedzinach edukacji, promocji i nauki – to tylko niektóre obszary, które będzie obejmowało porozumienie. Umowa stworzy szerokie pole do współdziałania w wielu aspektach. Planowane jest upowszechnienie wiedzy, historii i działalności Policji wśród społeczności akademickiej. Konsultacje wybranych programów nauczania, transfer wyników badań naukowych mają na celu zacieśnienie relacji między jednostkami. Istotną częścią realizacji umowy będą praktyki studenckie w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. UŁ dodatkowo udzieli wsparcia na rzecz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do współpracy w realizacji umowy zaproszone są wszystkie jednostki Uniwersytetu, a w szczególności: Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, Centrum Współpracy z Otoczeniem, Centrum Promocji oraz wydziałowi pełnomocnicy ds. promocji i współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Koordynatorem porozumienia ze strony UŁ jest dr Wojciech Marciniak z Instytutu Historii UŁ.

Spotkanie zakończył wykład okolicznościowy wygłoszony przez dr hab.Albina Głowackiego "Ostaszków-Kalinin-Miednoje.Tragiczny szlak funkcjonariuszy Policji Państwowej."