Zorganizowane działania poszukiwawcze – szkolenie funkcjonariuszy OPP w Szczecinie

Data publikacji: 16.04.2018

Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, policyjni „poszukiwacze” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz przedstawiciele Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie szkolili się w zakresie współpracy i podnoszenia skuteczności prowadzonych akcji poszukiwawczych. Symulację poszukiwań osoby zaginionej przeprowadzono w kompleksie leśnym w okolicach miejscowości Leśno Górne.

Oddział Prewencji Policji w Szczecinie to jednostka licząca ponad 300 policjantów. Funkcjonariusze OPP w Szczecinie pełnią służbę na terenie województwa oraz całego kraju, także w systemie alarmowym, dlatego też bardzo często kierowani są do poszukiwań osób zaginionych.  W ubiegłym roku policjanci Oddziału wzięli udział w 115 działaniach poszukiwawczo – ratowniczych, w 2016 roku takich akcji było 137.

Wspólne szkolenie policjantów OPP w Szczecinie, funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie  oraz przedstawicieli Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP z Wołczkowa miało na celu integrację i doskonalenie mechanizmów podnoszących skuteczność prowadzonych akcji poszukiwawczych. Warto wspomnieć, że SPR OSP w Wołczkowie to jedyna taka grupa w województwie zachodniopomorskim wykorzystywana do poszukiwania zaginionych i ratowania uwięzionych pod gruzami.

Program szkolenia, które odbyło się z inicjatywy OPP w Szczecinie, obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i warsztaty praktyczne polegające na  współdziałaniu służb podczas poszukiwań zaaranżowanych w trudnym terenie.

Strażacy z OSP w Wołczkowie w części teoretycznej omawiali między innymi zagadnienia związane z organizacją działań poszukiwawczych osób na terenach niezurbanizowanych, mapowaniem terenu oraz używaniem do poszukiwań sprzętu specjalistycznego w postaci urządzeń GPS.

Działania terenowe prowadzone były na obszarze kompleksu leśnego znajdującego się w pobliżu miejscowości Leśno Górne. Tam, w ramach symulacji akcji poszukiwawczej, wykorzystano jedną z metod poszukiwań tzw. „szybkie trójki”. Policyjne 3-osobowe zespoły przy użyciu urządzeń GPS, szukały młodego mężczyzny, który zaginął po kłótni z małżonką. Współpraca z Sekcją Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP z Wołczkowa zakończyła się sukcesem – mężczyzna cały i zdrowy powrócił do domu.

Niewątpliwie dodatkową wartością szkolenia była możliwość wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów między uczestnikami i prowadzącymi zajęcia, co z pewnością zaprocentuje w obliczu podjęcia realnych działań poszukiwawczych.

Źródło: KWP w Szczecinie