Zapraszamy do udziału w konkursach

Data publikacji: 13.04.2018

100 -lecie Odzyskania Niepodległości to doskonała okazja, aby podkreślić udział polskich policjantów w dziele walki o niepodległość. Dlatego też Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach postanowiła w formie kampanii edukacyjno – historycznej przybliżyć społeczności lokalnej historię Policji. W związku z tym zostały zorganizowane dwa konkursy. Historyczny konkurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników garnizonu świętokrzyskiego, natomiast do udziału w konkursie fotograficznym zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach jest organizatorem kampanii edukacyjno – historycznej pn. „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018”. Główne cele tego przedsięwzięcia to przede wszystkim upowszechnienie wiedzy na temat historii Policji poprzez  podkreślenie jej roli w kształtowaniu postaw patriotycznych oraz budowanie etosu służby opartego na autorytetach historycznych takich jak patron świętokrzyskiej Policji mjr Jan Piwnik „Ponury”. Kampania ma charakter edukacyjny, a podejmowane w niej działania są adresowane do funkcjonariuszy i pracowników Policji, młodzieży szkolnej, organizacji pozarządowych oraz instytucji współpracujących z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach.

Ważnymi elementami kampanii są konkursy, do udziału których serdecznie zapraszamy. Pierwszy z nich to konkurs historyczny „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 - 2018 – mjr Jan Piwnik” dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Drugi z konkursów – fotograficzny „Szlakiem mjr. Jana Piwnika „Ponurego”  adresujemy do młodzieży z terenu całego województwa świętokrzyskiego.

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek. Natomiast  partnerami w realizacji przedsięwzięcia są: Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Gabinet Komendanta Głównego oraz Kielecki Oddział Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

Poniżej załączamy regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń.

Opr. EP/DJ

Źródło: KWP w Kielcach

Pliki do pobrania

  • Rozmiar pliku: 457.84 KB
    regulamin konkursu historycznego
  • Rozmiar pliku: 457.84 KB
    regulamin konkursu fotograficznego
  • Rozmiar pliku: 14.74 KB
    karta zgłoszenia - konkurs historyczny
  • Rozmiar pliku: 14.59 KB