Informacyjny Serwis Policyjny

Finał archeologicznego odkrycia sprzed lat

Zamieszczony Data publikacji 18.04.2018
  • okładka książki

Kiedy w 2008 roku pirotechnicy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prowadząc zajęcia na przyszkolnym poligonie, po wybuchu podziemnym, pozbierali ceramiczne odłamki naczyń, nie spodziewali się, że natknęli się na prastary germański cmentarz. Natychmiast rozpoczęto prace wykopaliskowe, a przez kolejne 8 lat porządkowano materiały pozyskane w trakcie badań. 15 kwietnia br. w Muzeum Historycznym w Legionowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP”. Uczestniczyli w nim Przedstawiciele Centralnej Biblioteki Policyjnej CSP.

Na cmentarzysku przeworskim, odkrytym w CSP, znaleziono 5 grobów z bronią z młodszego okresu przedrzymskiego, 2 groty z elementami zdobniczymi, liczne zapinki o konstrukcji środkowo i późnolateńskiej, unikatowe okucie rogu do picia w kształcie głowy byka oraz naczynia ceramiczne należące do naczyń miniaturowych lub nietypowych. Eksponaty te w lutym 2017 r. zaprezentowano w Muzeum Historycznym w Legionowie, na wystawie „Celtowie na Mazowszu?”. Zwieńczeniem prac badawczych jest wydanie publikacji pt.”Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP”, w której omówione są wybrane przedmioty i zespoły grobowe odkryte na stanowiskach w Centrum Szkolenia Policji. W książce umieszczono również artykuły opisujące znaleziska z innych stanowisk mazowieckich.

Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowano w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Muzeum Historycznego w Legionowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Publikacja dotycząca cmentarzyska przeworskiego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie znajduje się w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej w Legionowie.

Źródło: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie


 

Tagi: CSP
powrót
drukuj