78. Rocznica Zbrodni Katyńskiej - Wieczornica "Pamięć"

Data publikacji: 20.04.2018

19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 odbyła się wieczornica „Pamięć”, zorganizowana w ramach obchodów 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. nadinsp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji, Michał Ciechowski Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Łukasz Kudlicki Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej, insp. Anna Rosół Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, dyrektorzy biur KGP, a także przedstawiciele innych urzędów oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji.

Witając gości nadinsp. Jan Lach zaakcentował, iż zorganizowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji Wieczornica jest niezwykle cenną i ważną inicjatywą. Jest to kolejna uroczystość wpisująca się w obchody 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Dzięki rodzinom poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej mamy możliwość upamiętniania ofiar, a także przekazywania pamięci o nich kolejnym pokoleniom. Jednocześnie dajemy świadectwo, jak ważne jest to dla narodu, dla naszego państwa i następnych pokoleń.

Słowo wstępu do zgromadzonych gości wygłosił ks. prof. Edward Wiszowaty kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odwołał się do ostatniego dzieła Papieża Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość.” Ks. prof. Wiszowaty podkreślił, iż pamięć zależy od tożsamości. Bez pamięci nasza tożsamość jest zakłamana.

Następnie goście wysłuchali utworów muzycznych w wykonaniu kwartetu Trombastic, w składzie Piotr Wawreniuk, Michał Kiljan, Robert Krajewski, Rafał Płasiewicz. Wyjątkowy skład zespołu, który jako jedyny w Polsce gra na puzonach altowych, tenorowym, basowym i kontrabasowym wykonał utwory m.in. Ludwika van Bethovena, Fryderyka Chopina oraz niezwykle wzruszający Rapsod Katyński Czesława Grudzińskiego.

Koncert uzupełniały „Wspomnienia starobielskie” Józefa Czapskiego – malarza, pisarza oraz byłego więźnia obozu w Starobielsku, w interpretacji polskiego aktora teatralnego i filmowego Cezarego Nowaka. Józef Czapski jest jednym z pierwszych naocznych świadków, który przeżył łagry. Zapiski zostały stworzone, aby pamięć o kolegach-współwięźniach przetrwała i mogła dotrzeć do ich rodzin w kraju.

Na zakończenie goście mogli również zwiedzić wystawę przygotowaną wspólnie przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wystawę pt. „Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana”.

(Biuro Historii i Tradycji Policji KGP )

Zdjęcia: R. Horosz, A. Chyliński