III Konferencja Zawodowa Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej

Data publikacji: 07.05.2018

Widowiskowym pokazem i ćwiczeniami zakończyła się III Konferencja Zawodowa Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej, która odbyła się w Sierakowie. Po raz pierwszy w historii jeźdźcy i konie z kilku komend wojewódzkich Policji oraz jednostek straży miejskiej uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach.

W dniach 23-26 kwietnia br. w Sierakowie odbyła się III Konferencja Zawodowa Policji Konnej Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wydarzenie pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji zorganizowały Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. W konferencji oprócz przedstawicieli polskiej Policji, Straży Miejskiej z Łodzi i Wrocławia brały udział delegacje z Czech, Słowacji oraz Węgier.

Seminarium szkoleniowe otworzyli Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół i I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster. W trakcie ceremonii otwarcia został odczytany list Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Jana Lacha skierowany do uczestników przedsięwzięcia. Głos zabrali również Starosta Międzychodzki Julian Mazurek, a także w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Radca Wojewody Wielkopolskiego Jerzy Fleming. Obecni byli Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk, a także Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie insp. Sławomir Kaczmarek.

W trakcie przedsięwzięcia poruszano tematy organizacji służby oraz szkolenia koni i policyjnych jeźdźców w poszczególnych krajach. W ramach części seminaryjnej uczestnicy konferencji mieli możliwość obserwowania i udziału w zajęciach praktycznych z zakresu doskonalenia sprawności użytkowej koni służbowych. Podsumowaniem konferencji były wspólne ćwiczenia Policji straży miejskiej.

Źródło: CSP w Legionowie