Wizyta studentów z Kalisza w KSP

Data publikacji: 08.05.2018

Stołeczni policjanci w Białej Sali w Pałacu Mostowskich spotkali się ze studentami drugiego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Była to dobra okazja do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania służby publicznej, jaką jest Policja. Funkcjonariusze poszczególnych pionów zaprezentowali swoją pracę, a policjantka z Sekcji do spraw Doboru Wydziału Kadr KSP omówiła procedurę doboru do Policji. W spotkaniu wziął udział również Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji, kom. Sylwester Marczak.

W ramach realizacji „Programu promowania zawodu policjanta na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji” studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu mieli okazję zwiedzić Komendę Stołeczną Policji  oraz zapoznać się z pracą policjanta „od kuchni”.

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji opowiedział o służbie, strukturze i organizacji naszej jednostki. Mówił również  o tym, że szeregi stołecznej Policji zasilają najbardziej doświadczeni policjanci. Omówił osiągnięcia warszawskich funkcjonariuszy, jak i skalę zagrożenia jaką niesie za sobą służba w Policji.

Następnie podinsp. Marcin Zimoń, ekspert Wydziału Prewencji KSP, naświetlił zarówno plusy jak i minusy służby w Policji. Przedstawił służbę prewencyjną, która ma bezpośredni kontakt ze społeczeństwem.

Studenci odwiedzili również Stołeczne Stanowisko Kierowania oraz Laboratorium Kryminalistyczne KSP. Mieli oni okazję posłuchać na temat pracy stołecznej drogówki jak i prowadzonych działań przez Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji.

Wizyte przygotowali i grupa opiekowali się funkcjonariusze Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP.  Była ona ciekawym doświadczeniem, poznaniem z bliska specyfiki działań policyjnych w ich miejscu pracy.


eszs