Międzynarodowe ćwiczenia EUPST II

Data publikacji: 05.06.2018

Rozpoczęła się kolejna edycja międzynarodowego szkolenia w ramach projektu EUPST II - European Union Police Services Training II. Działania przygotowali wspólnie przedstawiciele Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Szkoły Policji w Słupsku, w której stacjonuje ponad 50 mundurowych z Europy, Afryki i Stanów Zjednoczonych.

EUPST II jest programem zakładającym wyszkolenie do końca 2018 roku około dwóch tysięcy policjantów z różnych krajów oraz zbudowanie spójnego systemu zarządzania i szkolenia, wzmocnienie interoperacyjności, a także stworzenie międzynarodowej, policyjnej sieci wymiany informacji.
Wszystkie te działania mają na celu umożliwienie wprowadzenia nowych i jasnych standardów w przypadkach delegowania funkcjonariuszy na misje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, do udziału w operacjach pokojowych ONZ oraz współpracy z Unią Afrykańską i innymi międzynarodowymi organizacjami.

Niewątpliwy sukces projektu EUPST doprowadził do powzięcia decyzji o kontynuacji programu. Komisja Europejska, poprzez Instrument dla Stabilności i Pokoju, zabezpieczyła fundusze na lata 2015-2018 w wysokości około 5 mln Euro na realizację założeń programowych pod nazwą EUPST II. Główną zmianą w stosunku do poprzednika jest powołanie Konsorcjum EUPST II, pod kierownictwem Holenderskiej Żandarmerii Królewskiej (Koninklijke Marechussee). Państwa europejskie, wchodzące w skład Konsorcjum, oprócz delegowania swoich przedstawicieli mają możliwość wpływania na kształt i tematykę prowadzonych szkoleń.

Polska Policja, decyzją Komendanta Głównego Policji,  dołączyła do grona 17 państw Konsorcjum oraz innych 13 krajów biorących udział w projekcie. Pozwoliło to na nie tylko delegować naszych funkcjonariuszy do projektu, ale także wziąć udział w praktycznej realizacji projektu. Już po raz trzeci szkolenie z tego zakresu odbywa się w słupskiej Szkole Policji.

W ramach szkolenia, jedno z większych przedsięwzięć symulacyjnych przeprowadzone będzie  na terenach nadmorskich i leśnych w pobliżu Słowińskiego Parku Narodowego.
Zajęcia będą obejmować problematykę działań policyjnych na misjach (dotychczasowe doświadczenia z misji między innymi w Liberii, Gruzji, Kosowie). Uczestnicy wezmą tez udział w akcji poszukiwawczej wykorzystując do tego nowoczesne lokalizatory GPS. Program szkolenia przewiduje również zajęcia na strzelnicy połączone z ratownictwem taktycznym; całość uzupełnią zajęcia wykładowe.

Warto odnotować również fakt, że polscy policjanci mają już wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu osób służących na misjach. W ciągu 25 lat w różnych zakątkach świata służbę pełniły już ponad trzy tysiące policjantów.