Informacyjny Serwis Policyjny

VIII runda ocen wzajemnych państw członkowskich Unii Europejskiej

Zamieszczony Data publikacji 13.06.2018
Zgodnie z funkcjonującym mechanizmem ocen wzajemnych państw członkowskich w UE w dniach 11-15 czerwca br. w Polsce odbywa się VIII runda ocen w zakresie praktycznego wdrożenia i działania europejskich polityk dotyczących zapobiegania przestępczości związanej z zanieczyszczeniem środowiska nielegalnymi odpadami i jej zwalczania. Do udziału w rundzie wytypowano KWP w Gdańsku.

Komenda Główna Policji wytypowała komendę wojewódzką w Gdańsku jako jednostkę Policji, która we właściwy sposób zaprezentuje działania z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępstw przeciwko środowisku podczas VIII rundy oceny przez zespół ewaluacyjny Sekretariatu Generalnego Rady i Agencji Unii Europejskiej.

Spotkanie odbyło się dzisiaj w auli komendy wojewódzkiej. Wzięli w nim udział członkowie zespołu ewaluacyjnego, przedstawiciele KGP, prokurator Prokuratury Generalnej oraz przedstawiciele Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gdańsku.

Podczas spotkania wydział dw. z przestępczością gospodarczą zaprezentował zrealizowane sprawy dotyczące przestępczości przeciwko środowisku a następnie komisja ewaluacyjna zadawała pytania o procedury i rozwiązania stosowane w Polsce w tym zakresie.

Zespół ewaluacyjny po przygotowaniu raportu końcowego sporządzi ewentualne rekomendacje dla Polski.

(KWP w Gdańsku / kp)

 

  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
 
powrót
drukuj