Podpisanie porozumienia o współpracy z francuską uczelnią

Data publikacji: 17.09.2018

W dniach 12-13 września 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się wizyta przedstawicieli francuskiej Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelniami.

W dniach 12-13 września 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się wizyta przedstawicieli francuskiej Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelniami.

W czwartek 13 września br. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol i pan Luc Presson – Dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or podpisali umowę o współpracy między Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Państwową Wyższą Szkołą Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or. Zawarcie porozumienia między uczelniami pozwoli m.in. na wspólne prowadzenie badań naukowych oraz wzajemną wymianę studentów i kadry. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli pan Pascal Bastide – Kierownik Działu Szkoleń Przygotowawczych i Partnerskich Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or, pan Olivier Ordas – attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji oraz kadra kierownicza WSPol.

Po podpisaniu umowy gościom z Francji zaprezentowano bazę dydaktyczno-naukową WSPol.

(WSPol w Szczytnie / kp)