Honory dla policyjnych krwiodawców

Data publikacji: 03.12.2018

Honorowi dawcy krwi ze Szkoły Policji w Słupsku zostali wyróżnieni za swoją działalność podczas regionalnych obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. Policyjny klub HDK PCK jest jednym z najaktywniejszych na Pomorzu Środkowym.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Szkole Policji funkcjonuje już ponad 30 lat. Policyjni krwiodawcy wielokrotnie odpowiadali na hasło „Ratunek”, gdy krew potrzebna była pilnie do operacji ratujących życie. To również policyjni krwiodawcy jako pierwsi zgłosili się do oddawania krwi, gdy kilka lat temu doszło do zderzenia pociągów w podsłupskim Korzybiu.
Przez ponad 30 lat, na koncie policyjnego Klubu jest już prawie sześć tysięcy litrów krwi - dla lepszego zobrazowania to prawie 6 metrów sześciennych tego życiodajnego płynu.

Na szczególne uznanie zasługuje jednak codzienna działalność członków Klubu polegająca na propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa wśród młodych policjantów rozpoczynających dopiero służbę, którzy do Słupska przyjeżdżają na szkolenie zawodowe podstawowe. Bardzo wielu słuchaczy, dzięki pogadankom i postawie policjantów-krwiodawców, chce również w ten sposób służyć społeczeństwu, dzieląc się tym, co najcenniejsze czyli własna krwią. I za tę właśnie postawę, propagującą bezinteresowną pomoc innym uhonorowano przedstawicieli klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji w Słupsku.

Odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymali: Artur Czura, Ryszard Bączyk i Grzegorz Staszczyk. W trakcie gali wręczono także odznaki  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Odznakę I-go stopnia otrzymał Arkadiusz Gadomski, II-go stopnia: Jacek Radziuk, Paweł Baran, Andrzej Bezulski i Kamila Grzegorowska; natomiast odznaki III-go stopnia otrzymali: Anna Jaczun-Klusek Paweł Baran i Piotr Szafrański.

Dodatkowo Zarząd Regionalny PCK dyplomami uhonorował członków policyjnego Klubu HDK PCK, którzy wyróżnili się w działaniach propagujących honorowe krwiodawstwo; są to: Justyna Kamińska, Anna Jaczun-Klusek, Kamila Grzegorowska, Arkadiusz Gadomski, Piotr Gołębiowski i Grzegorz Staszczyk.
Gratulacje uhonorowanym krwiodawcom złożył też obecny na uroczystości, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji mł.insp. Piotr Cekała.