Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

„ #Multimedia w Policji - jako narzędzie intensyfikujące współpracę służb na terenie Euroregionu Pomerania” - Polsko- Niemiecka konferencja w Szczecinie- Interreg VA

Zamieszczony Data publikacji 12.12.2018
Grudniowa konferencja poświęcona była omówieniu roli multimediów, jako narzędzia umożliwiającego promocję działań podejmowanych przez Policję po obu stronach granicy. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych.

Podczas konferencji  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Pan Marek Jasztal omówił projekty realizowane przez polskich i niemieckich policjantów w ramach Programu Interreg VA.
„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach Pomorza Zachodniego i Meklemburgi Pomorza Przedniego”, to projekt w ramach którego wspólnie z partnerem niemieckim podejmowane są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wymiana doświadczeń z tego zakresu, jak również realizowanie  wspólnych patroli oraz podejmowanie licznych działań prewencyjnych, w tym  działań edukacyjnych kierowanych do najmłodszych, sprzyja poprawie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych.

Ponadto, obszar współpracy zachodniopomorskiej Policji został rozszerzony o działania dotyczące badań DNA, w zakresie wspólnego projektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań  terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”.

Istniejące zagrożenie terrorystyczne spowodowało konieczność podjęcia działań zapobiegawczych oraz wypracowania jednolitego sposobu postępowania w celu identyfikacji kryminalistycznej sprawcy przestępstwa, a także ofiar dokonanego aktu terroru.
Ponadto, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie realizuje wspólne przedsięwzięcie  z partnerami niemieckimi pn. „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej”. Celem projektu jest poprawa wymiany danych o sytuacji oraz informacji między policjami, integracja wspólnych działań - szczególnie w formie wspólnych patroli w codziennej służbie, wspólne dokształcanie. Efektem tych działań były m.in. ćwiczenia „ Most Brucke”, które omówił Hanno Luders – Naczelnik Wydziału II PP Neubrandenburg.

W ramach współpracy polsko-niemieckiej, zachodniopomorska Policja realizowała także projekt w ramach Funduszu Małych projektów w zakresie ceremoniału policyjnego oraz etosu policjanta.
Podczas konferencji rzecznik zachodniopomorskiej Policji, nadkom. Alicja Śledziona omówiła rolę mediów w kształtowaniu wizerunku Policji, zwracając szczególną uwagę na  rolę social mediów w rzetelnym przekazywaniu informacji.
Grudniowe przedświąteczne spotkanie, to także okazja do zapoznania niemieckich kolegów z  polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Nasi partnerzy wzięli udział w koncercie kolęd w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie, a po podsumowaniu konferencji przez  I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Pasterskiego mogli spróbować wigilijnych potraw.

(KWP w Szczecinie/ab)

  • Polsko- Niemiecka konferencja w Szczecinie- Interreg VA
  • Polsko- Niemiecka konferencja w Szczecinie- Interreg VA
  • Polsko- Niemiecka konferencja w Szczecinie- Interreg VA
 
powrót
drukuj