„200 lat Administracji Drogowej” – zbiórka krwi dla poszkodowanych w wypadkach drogowych

Data publikacji: 12.02.2019

W związku z przypadającą w 2019 roku 200-tną rocznicą istnienia Centralnej Administracji Drogowej w Polsce GDDKiA w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi prowadzi przez cały 2019 rok ogólnopolską zbiórkę krwi dla poszkodowanych w wypadkach drogowych pod hasłem „200 lat Administracji Drogowej”

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, a krew pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku. W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży ok. 5 - 6 litrów krwi, a jednorazowa donacja to ok. 450 ml.

Kto może oddać krew?

 • odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi;
 • przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację szkolną lub studencką, książeczkę ubezpieczeniową), natomiast w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL bądź identyfikator dokumentu;
 • posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym bez osób trzecich na zrozumienie treści kwestionariusza oraz samodzielne udzielenie odpowiedzi podczas wywiadu lekarskiego, ponadto jej dane, jeżeli są dostępne, powinny znajdować się w centralnym rejestrze mieszkańców Polski;
 • jest w wieku od 18 do 65 lat
  - osoba powyżej 65 roku życia może oddać krew po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w centrum krwiodawstwa,
  - dawca pierwszorazowy po 60 roku życia może oddać krew po uzyskaniu zgody lekarza rodzinnego;
 • waży powyżej 50 kg;
 • temperatura jej ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37°C;
 • przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:

 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 litrów płynów (woda mineralna, soki),
 • być wyspanym,
 • spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem),
 • wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe,
 • ograniczyć palenie papierosów,
 • nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli, jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki,
 • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu.
   

Gdzie można oddać krew?

 • Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
 • oddziały terenowe RCKiK,
 • mobilne punkty poboru krwi.

Pełna lista miejsc, gdzie można oddać krew - http://www.nck.gov.pl/oddzialy-terenowe/.
Krew można również oddać w ramach organizowanych przez RCKiK akcji wyjazdowych (http://www.nck.gov.pl/akcje-2/pobor-krwi-2/).

Przywileje krwiodawców

Kto nie może oddać krwi?

Dyskwalifikacja czasowa - http://www.nck.gov.pl/krwiodawcy-2/dyskwalifikacja-czasowa/

Dyskwalifikacja stała - http://www.nck.gov.pl/krwiodawcy-2/dyskwalifikacja-stala-2/