Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Spotkanie Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF)

Zamieszczony Data publikacji 01.03.2019
W Warszawie w dniach 27 – 28 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze w Polsce spotkanie Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF). Stronę polską reprezentowali m.in. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji podinsp. Piotr Sochacki, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Dziedzic, Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Arkadiusz Olejnik. W przedsięwzięciu łącznie wzięło udział blisko 80 osób.

Spotkanie podzielone zostało na trzy główne etapy:

  • sesję plenarną z udziałem kierownictwa służb (Policja, SG i KAS), na której przede wszystkim omówiono osiągnięcia prezydencji łotewskiej, a także omówiono strategiczne i operacyjne priorytety BSTF na lata 2019 – 2020. Dodatkowo przedstawiono oraz przedyskutowano ostatnie osiągnięcia Policji i innych służb w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, przestępczości przeciwko mieniu, a także zwalczania nielegalnej migracji;
  • warsztaty praktyczne w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie;
  • warsztaty z wykorzystaniem przykładowych dokumentów, Laboratorium Kryminalistycznego Zarządu Operacyjno Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, a także międzynarodowemu charakterowi konferencji, możliwa była wymiana doświadczeń, opinii oraz wypracowanie rozwiązań dających możliwość efektywniejszego zwalczania przestępczości zorganizowanej.

BSTF to nieformalna grupa współpracy regionalnej, której aktywnymi uczestnikami są: Norwegia, Dania, Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Szwecja, również Islandia, status obserwatorów posiadają Rada Współpracy Państw Morza Bałtyckiego, Interpol, Europol i UNO DC. Obrady prowadzone są na szczeblu strategicznym oraz operacyjnym. W latach 2019 – 2020 prezydencję w BSTF objęły Niemcy, którym Polska udziela wsparcia operacyjnego.

(Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP/ mw)

 

  • Spotkanie Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF)
  • Spotkanie Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF)
  • Spotkanie Komitetu Operacyjnego Grupy Zadaniowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (BSTF)
 
powrót
drukuj