Konferencja nt. udziału kobiet w misjach zagranicznych

Data publikacji: 25.03.2019

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji serdecznie zapraszają na konferencję „Udział kobiet w misjach zagranicznych”. Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie w godz. 9:00 – 15:00.

Celem konferencji jest podkreślenie udziału i roli kobiet w misjach i operacjach zagranicznych, zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony i wsparcia ofiar, w tym kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym, jak również dyskusja nad sytuacją kobiet powracających z misji zagranicznych.

W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele i przedstawicielki służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Konferencja będzie miała charakter interaktywny. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W celu potwierdzenia udziału w konferencji proszę wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod linkiem https://kobiety-w-misjach-zagranicznych.konfeo.com

Rejestracja zakończy się 5 kwietnia 2019 r.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Justyną Michalak-Maliszewską, tel. 22 694 71 96.

Serdecznie zapraszamy!