Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”

Zamieszczony Data publikacji 16.04.2019
Dzisiaj, w samo południe, w Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach, została otwarta wystawa „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”. Poświęcona historii śląskich policjantów, ma przybliżyć tragiczne losy przeszło 1000 funkcjonariuszy, ich służby, walki i dokonanej na nich zbrodni. W dzisiejszym otwarciu wystawy udział wzięli m.in. dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN i przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach oraz Muzeum w Tarnowskich Górach ekspozycja, przedstawia dzieje Policji Województwa Śląskiego - jej genezę, kadrę, zaszczytną służbę i tragiczny finał, a także pozasłużbowe aspekty życia funkcjonariuszy, m.in. działalność w stowarzyszeniach oraz klubach sportowych. Scenariusz przygotowali Zbigniew Gołasz z IPN w Katowicach i dr Krzysztof Gwóźdź z Muzeum w Tarnowskich Górach. Wystawa potrwa do 8 maja 2019 r.

Z kart historii...

Przedwojenne województwo śląskie było jedynym w II Rzeczypospolitej, które cieszyło się autonomią. Jednym z jej przejawów było utworzenie, wzorowanej na Policji Państwowej, formacji porządkowej. Trzon Policji Województwa Śląskiego stanowili funkcjonariusze służący wcześniej w polskich formacjach policyjnych okresu powstań śląskich i plebiscytu oraz walk o niepodległość, takich jak: Milicja Górnośląska, Milicja Polska Księstwa Cieszyńskiego, Milicja Śląska, Policja Górnego Śląska oraz Żandarmeria Górnego Śląska.

Przez 17 lat śląscy policjanci chronili dobytku i bezpieczeństwa obywateli, zwalczając przestępczość pospolitą i działalność skrajnych ugrupowań politycznych. Strzegli granic i bezpieczeństwa państwa. W sierpniu 1939 roku, jako pierwsi stanęli do walki z oddziałami Freikorpsu, staczając przeszło 40 potyczek. 3 września korpus PWŚl., zgodnie z rozkazem, wycofał się z obszaru województwa. Po 17 września funkcjonariusze, których większość znalazła się na terenach zajętych przez Sowietów, zostali potraktowani przez nich wyjątkowo wrogo. Doszło wówczas do pierwszych egzekucji. Pozostali, razem z kolegami z Policji Państwowej, zostali skierowani do obozów odosobnienia. Tam, po przesłuchaniach, zostali uznani za grupę nienadającą się do reedukacji politycznej i, decyzją Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z 5 marca 1940 r., skazani na śmierć. Większość z nich rozstrzelanych zostało w Kalininie, obecnie Twerze, i pogrzebanych w Miednoje wiosną 1940 r. Spoczywa tam 6311 policjantów. Aż 1231 z nich służyło w Policji Województwa Śląskiego.

Wielu policjantów, którzy wpadli w niemieckie ręce, zwłaszcza ci, którzy brali udział w akcji powstańczo-plebiscytowej, trafiło do obozów koncentracyjnych. Szacuje się, że z grupy przeszło 3 tys. śląskich policjantów, aż 80% nie przeżyło wojny. Ci natomiast, którym udało się przeżyć, byli szykanowani przez władze komunistyczne.

(źrodło: (IPN Katowice)

 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, jedna ze stron wydanej z tej okazji książki.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, tablice z prezentacją umundurowania, komendantów i wyposażenia.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, tablice z prezentacją policyjnych kadr i struktur.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, tablica z prezentacją służby ówczesnych policjantów śląskich.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, policjant oglądający wystawę.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, policjant oglądający wystawę.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, tablica prezentująca wyposażenie ówczesnych policjantów.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, publikacje wydane z okazji otwarcia wystawy.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, tablice: Architekci zbrodni, Zagłada, W rękach Sowietów i mapa dokonanych na śląskich policjantach zbrodni.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, tablice: Architekci zbrodni, Zagłada, W rękach Sowietów i mapa dokonanych na śląskich policjantach zbrodni.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, tablice: Architekci zbrodni, Zagłada, W rękach Sowietów i mapa dokonanych na śląskich policjantach zbrodni.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, policjant oglądający wystawę.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, przemówienie dyrektora katowickiego oddziału IPN-u dr Andrzeja Sznajdera.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, wypowiedź lektora.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, przemówienie dyrektora katowickiego oddziału IPN-u dr Andrzeja Sznajdera.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, zdjęcie grupowe organizatorów i osób przybyłych na wystawę.
 • Wykonana 16 kwietnia 2019 r. w katowickim oddziale IPN-u kolorowa fotografia dokumentująca otwarcie wystawy „Zgładzona Formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”.
 
powrót
drukuj