III Turniej Oddziałów Prewencji - wyniki

Data publikacji: 16.05.2019

Pół tysiąca policjantów reprezentujących Oddziały i Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji rywalizuje w słupskiej Szkole Policji o miano najlepszych w kraju. III Turniej Oddziałów Prewencji to największe w Polsce, cykliczne policyjne zawody pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

1. miejsce - 

OPP w Poznaniu

2. miejsce -

OPP w Białymstoku

3. miejsce -

OPP w Lublinie

4 miejsce -   OPP w Bydgoszczy
5 miejsce -   OPP w Warszawie
6 miejsce -   SPPP w Radomiu
7 miejsce -   OPP w Szczecinie
8 miejsce -   OPP w Kielcach

Film III. TOP - Zakończenie i wręczenie nagród

Opis filmu: Zakończenie turnieju na głównym placu apelowym Szkoły Policji w Słupsku.

Film III. TOP zakończenie, relacja TV

 • Wręczenie nagród dla zdobywców III. miejsca, reprezentacji OPP Lublin.
 • Trzecie miejsce - reprezentacja OPP Lublin.
 • Wręczenie nagród dla zdobywców II. miejsca, reprezentacji OPP Białystok.
 • Drugie miejsce - reprezentacja OPP Białystok.
 • Wręczenie nagród dla zdobywców I. miejsca, reprezentacji OPP Poznań.
 • Pierwsze miejsce - reprezentacja OPP Poznań.
 • Gratulacje od dowódcy OPP Poznań.
 • Zdjęcie trzech zwycięskich plutonów.
 • Pamiątkowe zdjęcie na schodach głównego budynku dydaktycznego słupskiej Szkoły Policji.
 • Radość zwycięskiego plutonu - podrzucanie dowódcy.
 • Dowódcy oddziałów na schodach Klubu Słuchacza słupskiej Szkoły Policji.
 • Dowódcy oddziałów na schodach Klubu Słuchacza słupskiej Szkoły Policji.
Pobierz zdjęcia z zakończenia turnieju:  CZĘŚĆ 1   oraz   CZEŚĆ 2

Dziś, w trzecim, ostatnim dniu turnieju policjanci mieli przed sobą test wiedzy zawodowej. Polegał on na indywidualnym udzieleniu przez każdego policjanta odpowiedzi na 20 pytań. Każde pytanie testu składało się z trzonu i czterech wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Test obejmował problematykę określoną programem szkolenia zawodowego podstawowego, które na początku swojej służby przechodzi obowiązkowo każdy policjant.

 • Test wiedzy - ostatnia turniejowa konkurencja.
 • Policjanci odpowiadają na pytania zawarte w teście.
 • Rozwiązywanie testu odbywało się między innymi w głównej auli słupskiej Szkoły Policji.

Pobierz więcej zdjęć z Konkurencji VI. - "Test wiedzy" (plik .ZIP - 12,5 MB)


DRUGI DZIEŃ TURNIEJU

 • Konkurencja V. "Marsz taktyczny z wykorzystaniem GPS".

  Film III. TOP - Marsz taktyczny

  Opis filmu: Pluton policjantów w terenie leśnym.

 • policjanci poruszają się drogą leśną, zabezpieczenie tyłów szyku
 • policjanci sprawdzają pozycję za pomocą GPS
 • policjanci w przyklęku
 • policjanci zabezpieczają teren
 • policjant z maskowaniem roślinnym
 • przejście policjantów obok zbiornika wodnego
 • Konkurencja IV.  "Policyjni siłacze".

  Film III. TOP - Policyjni siłacze

  Opis filmu: Policjanci przeciągają za pomocą liny autobus.

 • Ciągnięcie autobusu za pomocą lin.
 • bieg z ciężarami
 • przetaczanie opon
 • przenoszenie worków z piaskiem
 • wspólne przenoszenie platformy z ciężarem
 • zmęczona policjantka zdejmuje hełm

Film Relacja TV z pierwszych zmagań

Opis filmu: Tor przeszkód dla dowódców Oddziałów Prewencji Policji.

III Turniej Oddziałów Prewencji odbywa się przy wsparciu Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Celem rywalizacji jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Środa jest drugim dniem turniejowych zmagań. Dziś, od wczesnych godzin porannych policjanci rywalizują w lasach wokół Słupska z wykorzystaniem lokalizatorów GPS prowadząc "Marsz taktyczny". Zadaniem każdego z 17 pododdziałów jest przemieszczenie się marszem taktycznym z wykorzystaniem odpowiednich szyków, dostosowanych do zastanej sytuacji, przez teren otwarty z punktu startu poprzez kolejne oznaczone jako "way points" do punktu kończącego. Policjanci ubrani są w umundurowanie ćwiczebne, kamizelki kuloodporne plate carrier, hełmy kevlarowe, broń długą, radiostacje nasobne i lokalizatory GPS.

Kolejna dzisiejsza dyscyplina to "Policyjni siłacze". W trakcie konkurencji policjanci zaliczają cztery próby siłowe w jak najkrótszym czasie. Próby posiadają nazwy charakteryzujące dane działanie: „przemieszczanie pojazdu”, „lektyka”, „przetaczanie opon”, „spacer dowódcy drużyny”.
Policjanci przystępują do konkurencji w umundurowaniu ćwiczebnym z wyposażeniem jak do działań w pododdziale zwartym, tj.: kask przeciwuderzeniowy z kompatybilną maską przeciwgazową, kamizelka przeciwuderzeniowa z ochraniaczami barków i ramion, ochraniacze przedramienia, ochraniacze nóg, ochraniacze ud i rękawice przeciwuderzeniowe.


WYNIKI PO PIERWSZYM DNIU TURNIEJU (.PDF)

Wtorek, pierwszy pełny dzień rywalizacji (w przeddzień odbyły się konkurencje integracyjne - szczegóły poniżej) był dla uczestników niezwykle intensywny. We wtorek bowiem rozgrywane były trzy konkurencje:

 • Konkurencja III. „Taktyka działania pododdziału zwartego”.
  Wyniki (.PDF)

  Film III. TOP - Taktyka działania pododdziału zwartego

  Opis filmu: Osoby protestujące na barykadzie.

 • Policjanci stojący w szyku zwartym.
 • Protestujące osoby na prowizorycznej barykadzie.
 • Policjanci w szyku podchodzą do barykady.
 • Zatrzymanie jednej z protestujących osób.
 • Policjanci biegną za protestującymi.
 • Przejęcie barykady przez policjantów.

Pobierz więcej zdjęć z konkurencji III. „Taktyka działania pododdziału zwartego” (plik .ZIP - 17,9 MB)

Film III. TOP - Bieg crossowy

Opis filmu: Druga z konkurencji rozgrywanych podczas III. edycji Turnieju Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji - Bieg crossowy. Szkoła Policji w Słupsku, 14 maja 2019 roku.

 • Konkurencja I. „Strzelanie sytuacyjne z broni palnej, z elementami udzielania pierwszej pomocy”.
  Wyniki (.PDF)

Film III. TOP - Strzelanie i pierwsza pomoc

Opis filmu: Pierwsza z konkurencji rozgrywanych podczas III. edycji Turnieju Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji - strzelanie sytuacyjne z broni palnej, z elementami udzielania pierwszej pomocy. Szkoła Policji w Słupsku, 14 maja 2019 roku.

 • Bieg przed rozpoczęciem strzelania.
 • Czołganie pod przeszkodą.
 • Pokonywanie otworu w ścianie.
 • Przygotowanie do strzelanie bronią gładkolufową.
 • Strzelanie z pistoletu maszynowego.
 • Policjanci przy tarczach strzeleckich.
 • W trakcie konkurencji "Udzielanie pierwszej pomocy".
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

ROZPOCZĘCIE TURNIEJU

Szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane są konkurencje, pozwala na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także jest okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji.
Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju będzie również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.


Konkurencje integracyjne w przeddzień Turnieju

Tradycją Turnieju Oddziałów Prewencji jest organizacja w dniu poprzedzającym zmagania dwóch konkurencji integracyjnych. Zmagania te mają na celu wzajemne poznanie się policjantów, a także danie przedsmaku czekającej ich rywalizacji. Udział w tych zmaganiach biorą zawsze dowódcy oddziałów i pododdziałów oraz kilkuosobowa reprezentacja policjantów z każdego garnizonu.

W tym roku dowódcy oddziałów rywalizowali ze sobą na torze przeszkód zakończonym składaniem rozłożonej na części jednostki broni. Policjanci natomiast, w kilkuosobowych grupach, musieli w jak najkrótszym czasie założyć indywidualne wyposażenie ochronne Pododdziału Zwartego Policji. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Konkurencja dowódców:

 • 1. miejsce - mł. insp. Mariusz Pelec, OPP Poznań
 • 2. miejsce - nadkom. Andrzej Lubowiecki, OPP Olsztyn
 • 3. miejsce - nadkom. Marek Gilewski, OPP KIelce

Film III. TOP - konkurencja integracyjna dowódców

Opis filmu: Film w migawkami konkurencji integracyjnej dowódców.

 • Dowódcy oddziałów prewencji przed rozpoczęciem konkurencji.
 • Dowódcy w trakcie objaśniania zasad konkurencji.
 • Jeden z dowódców pokonuje tor przeszkód.
 • Składanie jednostki broni na końcu toru przeszkód.
 • Składanie elementów pistoletu Walther P-99.
 • Bieg przez przeszkody toru.

Konkurencja reprezentacji policjantów:

 • 1. miejsce -  OPP Radom
 • 2. miejsce - OPP Lublin
 • 3. miejsce - OPP Białystok

Film III. TOP - konkurencja integracyjna policjantów

WYNIKI KONKURENCJI INTEGRACYJNYCH (.PDF)