Informacyjny Serwis Policyjny

O etosie służby w formacjach policyjnych na konferencji "Policja Państwowa - inspiracja i wzór w służbie państwu i jego obywatelom”

Zamieszczony Data publikacji 21.05.2019
Wczoraj, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Bronisława Geremka w Suwałkach odbyła się konferencja pod patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "Policja Państwowa - inspiracja i wzór w służbie państwu i jego obywatelom”. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr hab. inspektor Marek Fałdowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski oraz wykładowcy WSPol, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, a także licznie zaproszeni goście.

Wczoraj, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Bronisława Geremka w Suwałkach odbyła się konferencja pod patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "Policja Państwowa - inspiracja i wzór w służbie państwu i jego obywatelom”. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr hab. inspektor Marek Fałdowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski oraz wykładowcy WSPol, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, a także licznie zaproszeni goście.

Tematem wiodącym spotkania, zorganizowanego przez Komendę Główną Policji, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, były zagadnienia dotyczące etosu służby w formacjach policyjnych. Wczorajsze spotkanie, odbywające się w roku obchodów 100. Rocznicy utworzenia Policji Państwowej, otworzył Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. Pan Minister mówiąc, że proces budowy etosu służb mundurowych nadal trwa podkreślił jednocześnie, że policja ma najwyższy poziom zaufania społecznego od 1990 roku, a więc od prawie 30 lat. Z kolei Komendant Główny Policji generał inspektor Jarosław Szymczyk kilkakrotnie wspomniał o pomocowym charakterze służby twierdząc, że zapewnienie bezpieczeństwa jest priorytetem Policji, a społeczeństwo winno postrzegać naszą formację jako tą, która przede wszystkim służy pomocą.

Podczas konferencji ogłoszono również wyniki XI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, który odbył się w Szkole Policji w Pile, w kwietniu tego roku. Tytuł KLASY POLICYJNEJ ROKU 2019 zdobyło Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Suwałk. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński pogratulował zwycięstwa oraz życzył dalszych sukcesów.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję zobaczyć wystawę fotografii dotyczących historii formacji policyjnej przygotowaną przez Biuro Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji.

 • dowódca uroczystości składający meldunek Sekretarzow Stanu w MSWiA Jarosławowi Zielińskiemu
 • Przemawiający Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński
 • wyróżnieni uczniowie XI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, który odbył się w Szkole Policji w Pile, w kwietniu tego roku. Tytuł KLASY POLICYJNEJ ROKU 2019 zdobyło Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Suwałk. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński pogratulował zwycięstwa oraz życzył dalszych sukcesów.
 • przemawiający Komendant Główny policji generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk
 • mundurowi siedzący w pierwszym rzędzie między innymi: Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr hab. inspektor Marek Fałdowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski
 • przemowa dr hab.Aleksander Głogowski. Na wyświetlaczu slajd : " doświadczenie z przeszłości"
 • mundurowi siedzący w pierwszym rzędzie między innymi: Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr hab. inspektor Marek Fałdowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski
 • przemowa Pana Mateusza Zaremby, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, temat: " budowanie etosu służby w formacjach policyjnych na ziemiach polskich w latach 1918-1939"
 • mundurowi siedzący w pierwszym rzędzie między innymi: Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr hab. inspektor Marek Fałdowski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski
 • Udzielający wywiadu Komendant Główny Policji generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk
 • zdjęcie funkcjonariuszy, gości siedzących na sali wykładowej
 • zdjęcie wszystkim uczestnikom konferencji
 • prowadzący wykład Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek Fałdowski
 • jeden z mężczyzn, uczestnik konferencji, czytający gazetę policyjna "magazyn 997"
 • uczestniczący w konferencji :I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski , Komendant Podlaskiej Straży Granicznej, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr hab. inspektor Marek Fałdowski
 • zdjęcie wystawy fotografii dotyczących historii formacji policyjnej przygotowanej przez Biuro Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji.
 • zdjęcie wystawy fotografii dotyczących historii formacji policyjnej przygotowanej przez Biuro Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji.
 • przemawiający Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz Pani Rektor Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Bronisława Geremka w Suwałkach
 
powrót
drukuj