Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Działania pościgowe - prawie pół tysiąca policjantów ćwiczy na poligonie wojskowym

Zamieszczony Data publikacji 05.07.2019
Dzisiaj prawie pół tysiąca policjantów pełniących służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji kończy tygodniowe ćwiczenie z zakresu taktyki prowadzenia działań pościgowych i poszukiwawczych w terenie otwartym i zurbanizowanym. Kierownikiem ćwiczenia jest insp. Dariusz Dymiński Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Przedsięwzięcie to odbywa się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji realizuje projekt pn. „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" finansowany z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który przewiduje przeprowadzenie 3 edycji ćwiczeń praktycznych w warunkach poligonowych.

Jest to pierwsze z trzech zaplanowanych ćwiczeń. W tej edycji biorą udział policjanci jednostek: OPP w Katowicach, OPP we Wrocławiu, SPPP w Bielsku Białej, SPPP w Częstochowie, SPPP w Gorzowie Wielkopolskim, SPPP w Opolu i SPPP w Legnicy. Funkcjonariusze kompleksowo ćwiczą oraz wykorzystują wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia pościgów za uzbrojonymi przestępcami, jak też poszukiwań osób zaginionych. Organizatorzy ćwiczenia przygotowali dla policjantów kilka epizodów, które mogłyby się przydarzyć w codziennej służbie, tak aby w warunkach szkoleniowych przeprowadzić działania zmierzające do zatrzymania sprawców przestępstw lub zbiorowych naruszeń porządku. Podczas tych kilku dni policjanci wykorzystują również możliwości zastosowania nowoczesnych technologii takich jak kamery termowizyjne i noktowizory, które są niezbędnym wyposażeniem w terenie zalesionym i otwartym, a zwłaszcza w porze nocnej.

Dowódcą Związku Taktycznego podczas realizacji ćwiczeń jest mł. insp. Artur Maliszewski Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, który podczas odprawy z policjantami podkreślił, że ćwiczenie to jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe oddziałów prewencji Policji i pozwoli na jeszcze wyższym poziomie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli.

Ćwiczenie to zostało przygotowane przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy wsparciu Szkoły Policji w Słupsku, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA", komend wojewódzkich Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe bez wsparcia wojska, które udostępniło Policji nie tylko teren do przeprowadzenia ćwiczeń ale również zaplecze logistyczne.

(Główny Sztab Policji KGP/ mw / foto: Andrzej Chyliński Magazyn "Policja 997")

 • Rozpoczęcie ćwiczeń
 • Czterej policjanci w koszarach
 • Narada dowódców
 • wyjście na akcję
 • dwaj obserwatorzy
 • działania w terenie - policjanci z bronią
 • działania w terenie - policjanci ukrywają się w trawie
 • policjant przeszukuje osobę
 • policjant puszcza drona
 • narada policjantów
 • ratownicy i policjanci pomagają rannym
 • policjant przez głośnik prowadzi negocjacje, za nim policjanci z bronią
 • zasłona z kurtyny wodnej rozpylana przez samochód
 • zmęczeni policjanci
 • narada w sztabie
 • wyjście na nocne działania
 • widok w termowizji
 • nocne zatrzymanie
 • policjanci w aucie po akcji
 • policjant trzyma hełm
 • wyjście na działania
 • wyjście na działania
 • wyjście na działania
 • posterunek na polnej drodze
 • policjant na posterunku
 • policjanci sprawdzają zabudowania
 • przestępca z bronią w oknie
 • policjanci sprawdzają zabudowania
 • policjant sprawdza budynek
 • policjanci sprawdzają zabudowania
 • policjant z kamerą na hełmie
 • policjanci podchodzą do budynku
 • policjanci wchodzą do budynku
 • policjanci wchodzą do budynku
 • policjanci sprawdzają zabudowania
 • policjanci sprawdzają wnętrze budynku
 • policjanci sprawdzają wnętrze budynku
 • policjanci podchodzą z tarczą balistyczną
 • policyjny negocjator
 • przestępcy składają broń
 • policjanci podczas działań nocnych
 • policjanci podczas działań nocnych
 • policjanci podczas działań nocnych
 • policjanci podczas działań nocnych
 • policjanci wracają nocą po zakończonej akcji
 
powrót
drukuj