Pamiętamy...

Data publikacji: 16.09.2019

W dniu 17.09.2019 r. mijają 22 lata od tragicznej śmierci Naszego Kolegi podkom. Andrzeja Bulera.

W 1981 r. rozpoczął naukę w szkole chorążych służb kwatermistrzowskich w Poznaniu, po której ukończeniu pełnił służbę w wojsku na stanowisku szefa służby żywnościowej w Żarach. Po zwolnieniu z wojska pracował jako specjalista w pionie operacyjnym w RUSW we Wschowie, następnie — KRP w Żarach. W czasie służby ukończył szkołę podoficerską w Pile (1990 r.).

Od 1992 r. był trzykrotnie delegowany do Grupy Policyjnej Polskiego Kontyngentu Sił Pokojowych ONZ w byłej Jugosławii. Oddany służbie, wykazywał się odwagą godną podziwu i opanowaniem w dramatycznych sytuacjach. Uczestniczył w negocjacjach pomiędzy walczącymi stronami. Narażając życie, pod ogniem snajperów, ułatwił wymianę jeńców wojennych, uchodźców i osób wysiedlonych. Zorganizował ewakuację 110 studentów zagranicznych z Sarajewa w najbardziej trudnych i niebezpiecznych warunkach.

W dniu 17.09.1997 r., wykonując obowiązki służbowe na terenie Bośni i Hercegowiny, poniósł śmierć w katastrofie helikoptera ONZ. Był żonaty, osierocił dwoje dzieci.

Za poświęcenie, ofiarność i odwagę odznaczony dwukrotnie brązowym medalem ONZ „W służbie dla pokoju”, wyróżnieniem dowódcy wojskowego misji i listem pochwalnym Szefa Misji (Commissionera). Ponadto był odznaczony medalem "Za zasługi dla obronności kraju” i "Złotym krzyżem zasługi".

Cześć Jego Pamięci!

(Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej)