Minister Spraw Wewnętrznych Gruzji przyznał „Dyplomy Podziękowania” dla polskich funkcjonariuszy Policji

Data publikacji: 26.09.2019

Dziś w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji w Polsce George’a Gamsakhurdi, Ambasadora Gruzji w Polsce Jego Ekscelencji Ilia Darchiashviliego, oraz wyróżnionych funkcjonariuszy.

W uznaniu zasług na rzecz rozwoju współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Gruzji a Policją Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Spraw Wewnętrznych Gruzji Pan Giorgi Gakharia, który od 3 września 2019 roku pełni funkcję Premiera Gruzji, przyznał „Dyplomy Podziękowania” dla 21 funkcjonariuszy polskiej Policji.

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych Gruzji wyróżnienia wręczył Pan George Gamsakhurdia Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji w Polsce. W swoim wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom Policji za wzorową postawę, zaangażowanie i pomoc oraz wyraził nadzieję na dalszą doskonałą współpracę pomiędzy Gruzją a Polską.

(Gabinet KGP)