Festiwal Orkiestr w Mundurach i piknik wojska oraz służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji: 05.10.2019

Na Stadionie PGE Narodowym odbył się Festiwal Orkiestr w Mundurach i piknik wojska oraz służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Festiwal zorganizowano w ramach obchodów 20-lecia Polski w NATO.

Wokół PGE Narodowego od godziny 15.00 odbywał się piknik. Odwiedzającym zaprezentowano sprzęt wojskowy oraz wyposażenie indywidualne żołnierzy. Wśród pojazdów były m.in. czołgi Leopard, moździerz samobieżna RAK, samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD. Zwiedzający mogli zobaczyć infrastrukturę szpitala polowego wraz z wyposażeniem oraz Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak w wersji medycznej.

Na pikniku obecni byli żołnierze wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych, żandarmerii wojskowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie mogło zabraknąć wojskowej kuchni polowej. Skosztować można było tradycyjnej wojskowej grochówki oraz chleba wypiekanego przez żołnierzy.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono również Policję. Komendę Główną Policji reprezentowały: Biuro Komunikacji Społecznej, Biuro Prewencji, Biuro Ruchu Drogowego, Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej oraz Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji. Obecni byli także funkcjonariusze z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i Komendy Stołecznej Policji.

Policyjne stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem. Można było zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt i pojazdy wykorzystywane w służbie. Na zwiedzających czekał m.in.: Mobilny Posterunek Policji, Mobilne Centrum Monitoringu, Ambulans Kryminalistyczny, radiowóz nieoznakowany BMW z wideorejestratorem, radiowóz oznakowany BMW, motocykle BMW, sprzęt minersko–pirotechniczny. Chętni mogli porozmawiać z funkcjonariuszami CPKP „BOA” oraz z bliska obejrzeć wyposażenie pododdziałów szturmowych.

Na najmłodszych czekały m.in. komiksy edukacyjno-profilaktyczne o charakterze sensacyjnym wydane przez BKS KGP w tym najnowszy, szósty z serii, pt. „Rabusie dyliżansów” zrealizowany z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Atrakcją było również miasteczko ruchu drogowego WRD KSP.

Uczestnicy pikniku mogli dowiedzieć się jak wygląda dobór do służby w Policji. Zainteresowani służbą uzyskali informacje o procedurze kwalifikacyjnej przyjęcia do służby oraz otrzymali wydanie specjalne miesięcznika „Policja 997” pn. „Zostań policjantem”. Numer ten skierowany jest przede wszystkim do osób, które dopiero myślą o wstąpieniu w szeregi naszej formacji. Przedstawione w numerze policyjne specjalności pokazują wachlarz możliwości, jakie Policja daje potencjalnym kandydatom.

Na stoisku Straży Granicznej o swojej służbie opowiadali funkcjonariusze pracujący na przejściach granicznych oraz przewodnicy psów. Zaprezentowano również różne pojazdy.

Państwowa Straż Pożarna zaprezentowała najnowszy sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych, w tym m.in. sprzęt Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej, samochody gaśnicze oraz samochody dowodzenia i łączności.

Od godz. 18.00 na Stadionie PGE Narodowym odbywały się koncerty muzyków z orkiestr wojskowych, orkiestry Straży Granicznej, straży pożarnej oraz Policji.

Zgromadzonych przywitał i oficjalnie rozpoczął Festiwal Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Wśród zaproszonych gości Festiwalu byli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Zaprezentowały się: Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, Marynarki Wojennej z Gdyni, Sił Powietrznych z Poznania, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Warszawy, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, Orkiestra Reprezentacyjna Policji z Warszawy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

Na gości Festiwalu Orkiestr w Mundurach czekały również niespodzianki tj. taniec Rosomaków, prezentacja wyszkolenia żołnierzy wojsk specjalnych, show policjantów na motocyklach oraz pokaz musztry paradnej. Wszystkie występy były gorąco oklaskiwane przez wielotysięczną widownię.

(tekst i zdjęcia BKS KGP)