Delegacja śląskiej Policji z wizytą w Poczdamie

Data publikacji: 24.10.2019

Delegacja Śląskiej Policji z generałem nadinsp. dr. Krzysztofem Justyńskim na czele w dniach 16-18.10.2019 r. przebywała z roboczą wizytą w Poczdamie w Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgii. Delegację przywitał Prezydent Policji tego kraju pan Hans-Jürgen Mörke. Podczas roboczych spotkań strony m.in. omówiły działania prewencyjne oraz wykrywcze prowadzone celem zwalczania przestępczości transgranicznej, a także wymieniły się doświadczeniami w tym zakresie. Efektem wizyty są planowane na przyszłość wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe w obszarze zwalczania cyberprzestępczości oraz zabezpieczania manifestacji i imprez masowych.

W dniach 16-18.10.2019 roku nadinsp. dr Krzysztof Justyński przebywał z wizytą w Poczdamie w Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgii. Szef śląskiego garnizonu spotkał się ze swoim odpowiednikiem, Prezydentem Policji tego kraju – panem Hansem-Jürgenem Mörke. Ponadto w składzie delegacji Śląskiej Policji znaleźli się: mł. insp. Grzegorz Pala – Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach, podinsp. Radosław Kacprzak – Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach oraz mł. insp. Piotr Uwijała – Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej. Natomiast ze strony niemieckiej w wizytacji uczestniczyli: Ulf Buschmann – Pełnomocnik ds. stosunków niemiecko-polskich Prezydium Policji w Poczdamie i jego zastępca – pan Norbert Schicht, a także kadra kierownicza Policji brandenburskiej.

Podczas roboczych spotkań omawiano działania prewencyjne oraz wykrywcze ukierunkowane na zwalczanie przestępczości transgranicznej. Szczególną uwagę poświęcono tematyce zabezpieczania imprez masowych i manifestacji, funkcjonowania jednostek specjalnych oraz zwalczania cyberprzestępczości. Delegacja polska gościła m.in. w centrum dowodzenia Policji kraju związkowego Brandenburgii, gdzie zapoznała się z praktycznymi aspektami działań oddziałów prewencji oraz z ich wyposażeniem. Śląscy policjanci podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zabezpieczenia Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbyła się w Katowicach pod koniec 2018 roku, w szczególności w kontekście planowanych na przyszły rok w Brandenburgii centralnych obchodów 30-lecia zjednoczenia Niemiec. Ponadto omówiono praktyczne aspekty działań wykrywczych w zakresie przestępczości samochodowej. Z delegacją spotkał się również Minister Spraw Wewnętrznych i Samorządu kraju związkowego Brandenburgii – pan Karl-Heinz Schröter. W trakcie wizyty w Poczdamie, w Miejscu Zadumy i Pamięci, oddano hołd policjantom poległym na służbie. W przyszłości planowane są wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe w obszarze zwalczania cyberprzestępczości oraz zabezpieczania manifestacji i imprez masowych.

(KWP w Katowicach / kp)