XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych

Data publikacji: 13.01.2020

W dniach 6-7 kwietnia 2020 r. w pilskiej Szkole Policji odbędzie się XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych.

Turniej jest autorskim pomysłem Szkoły Policji w Pile. Ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracji młodzieży klas o profilu policyjnym. Jest on także okazją do spotkania nauczycieli i uczniów szkół, w których prowadzone są wspomniane klasy, w celu wymiany dobrych praktyk.

W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, w tym reprezentacje automatycznie kwalifikowane do finału Turnieju, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej jego edycji. Muszą reprezentować szkoły średnie (ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne), w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym i które na dzień zgłoszenia wykształciły absolwentów klas o profilu policyjnym. W przypadku większej liczby zgłoszeń, drużyny biorące udział w Turnieju wyłonione zostają w drodze eliminacji, w oparciu o pisemny test wiedzy.

Dyrektor Szkoły w terminie do 31 stycznia 2020 r. przesyła zgłoszenie do udziału w Turnieju (szczegóły oraz załączniki do pobrania znajdują się w Regulaminie Turnieju, dostępnym na stronie Szkoły). Każda szkoła zgłasza tylko jedną reprezentację.

Drużyny uczestniczyły będą w następujących konkurencjach:

  • teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

  • teście umiejętności strzeleckich;

  • teście sprawności fizycznej (tor przeszkód);

  • sprawdzianie obejmującym ogólną wiedzę o Policji;

Zapraszamy do rywalizacji!

Źródło: Szkoła Policji w Pile

Pliki do pobrania