Informacyjny Serwis Policyjny

Insp. Jerzy Głąbowski żegna się z policyjną formacją. Dziękujemy za piękną i skuteczną służbę

Zamieszczony Data publikacji 19.06.2020
19 czerwca był ostatnim dniem służby w Policji insp. Jerzego Głąbowskiego, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Po 28 latach ten doświadczony policjant przechodzi na emeryturę. To był piękny czas głównie dla Lubuskiej Policji, która dzięki jego doświadczeniu, zaangażowaniu oraz wiedzy bardzo skutecznie zwalczała przestępczość, zwłaszcza w obszarze kryminalnym.

Inspektor Jerzy Głąbowski  służbę w Policji rozpoczął 1 listopada 1992 roku. Swoje pierwsze doświadczenia służbowe zdobywał w Wydziale Operacyjno-Rozpoznawczym oraz Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Rejonowej Policji w Dębicy, w ówczesnym województwie rzeszowskim. Od 1996 roku służbowo związał się z Ziemią Gorzowską. Był młodszym specjalistą, kierownikiem Sekcji Przestępstw Przeciwko Życiu i Zdrowiu, a potem Zastępcą Naczelnika i Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej Policji w Gorzowie Wlkp., przekształconej później w Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.

W lipcu 2007 roku dzięki posiadanym predyspozycjom oraz wiedzy zawodowej objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich, dwa lata później Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. W październiku 2010 r. Pana inspektora Jerzego Głąbowskiego mianowano na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach. W marcu 2013 roku objął funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., a w maju 2015 roku Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie. 17 maja 2016 roku Komendant Główny Policji powołał inspektora Jerzego Głąbowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Inspektor Jerzy Głąbowski w trakcie służby w Policji ukończył szereg szkoleń i kursów zawodowych. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał między innymi Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową „Odznakę Zasłużony Policjant”. Zawsze wykazywał się dużym zaangażowaniem w służbie. Kolejni przełożeni cenili jego sumienność, profesjonalizm, fachowość, doświadczenie zawodowe, umiejętność efektywnego kierowania powierzonymi mu zespołami oraz zarządzania nimi. Dzięki temu był niezwykle sprawnym i skutecznie działającym policjantem w zwalczaniu przestępczości, przede wszystkim kryminalnej. Jego wiedza i doświadczenie było niezwykle cenne zwłaszcza w regionie przygranicznym- województwie lubuskim, gdzie istniała potrzeba skutecznego zwalczania przestępczości transgranicznej.

Ale oprócz wysokich umiejętności własnych potrafił z łatwością komunikować się z zarządzaną przez niego kadrą policyjną. Merytoryczne, pozbawione emocji polecenia zawsze realizowane były przez podwładnych bez konieczności ich kolejnego formułowania. Empatia, kultura osobista, spokój i opanowanie oraz troska o policjantów zawsze znajdowały się na pierwszym miejscu. To budowana przez lata symbioza oraz zaufanie, które skutkowało wysoką oceną i klasą insp. Jerzego Głąbowskiego. Dziękując za piękną służbę, życzymy na emeryturze realizacji swoich pasji, celów i zamierzeń.  

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

  • Insp. Jerzy Głąbowski
 
powrót
drukuj