Obchody Święta Policji w Województwie Łódzkim

Data publikacji: 29.07.2021

Łódzkie wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku 29 lipca na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji celebrowana przez biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej - ks. dr Ireneusza Pękalskiego i Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji – ks. ppor. Jacka Syjuda. Ceremonia zorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina przebiegała w atmosferze podziękowań i gratulacji skierowanych do wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników Policji a także Ich rodzin. Patronat honorowy objął gen.insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji.

Tuż przed godziną 11.00 na placu apelowym zgrupowali się wyróżnieni policjanci , kompania honorowa z pocztem flagowym i sztandarowym oraz orkiestra  KWP we Wrocławiu. Zaproszeni goście zajęli miejsca na trybunie honorowej. Uroczysty apel zgromadził kadrę kierowniczą Łódzkiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi nadinsp. Sławomirem Litwinem na czele.  Swoją obecnością zaszczycili nas : Wicewojewoda Łódzki  Pan Karol Młynarczyk oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Robert Baryła.

 Miło nam było powitać także wszystkich samorządowców, prezydentów, burmistrzów, wójtów ziemi łódzkiej, dowódców, komendantów, szefów, dyrektorów  zaprzyjaźnionych służb mundurowych województwa łódzkiego współpracujących na co dzień z Policją łódzkiego  garnizonu .

Wśród zaproszonych honorowych gości  znaleźli się także: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi  Pan doktor Dariusz Rogut, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości województwa łódzkiego,  Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji – ksiądz podporucznik Jacek Syjud oraz  Wojewódzki Kapelan Kościoła Prawosławnego w Łodzi -  ksiądz Paweł Sidoruk.

 

 Serdecznie powitano byłych komendantów Wojewódzkich Policji w Łodzi : nadinspektora w stanie spoczynku Pana Tadeusza Ławniczaka, nadinspektora w stanie spoczynku Pana Jacka Stanieckiego oraz nadinspektora w stanie spoczynku Pana Dariusza Banachowicza, a także wszystkich emerytowanych komendantów Policji województwa łódzkiego.

 

Zaproszenie przyjęli również : Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi – Pan Jarosław Olbrychowski wraz z Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pan Józef Kuczka , Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów – nadkomisarz Krzysztof Balcer oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych –podinspektor w stanie spoczynku Pan Lech Wojtyra.

 

W uroczystości wzięli także udział : Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa łódzkiego, Dowódcy jednostek , Naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Naczelnicy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji  i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Łodzi oraz wielu innych policjantów i pracowników Policji .

 

Po przybyciu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina dowódca uroczystości insp. Krzysztof Lasecki złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji. Komendant oddał honory przed sztandarem , dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z policjantami a następnie zajął miejsce na trybunie honorowej. W tym momencie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu państwowego. Upamiętniono także pamięć poległych policjantów i pracowników Policji . Po przywitaniu przybyłych gości nastąpiła bardzo ważna część ceremonii związana z wręczeniem medali i odznaczeń zarówno państwowych jak i resortowych a także aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

    
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej  Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono 48 policjantów.
W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego  na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono 75  policjantów.
Podczas dzisiejszej uroczystości złote medale Za zasługi dla Policji wręczono 16 osobom.


Złotą odznakę otrzymał Pierwszy Zastępca Komenda Wojewódziego Policji w Łodzi  insp. Tomasz OLCZYK oraz Przewodniczący Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów nadkom.  Krzysztof  BALCER.


W Łódzkim Garnizonie Policji na wyższe stopnie służbowe mianowano ogółem 1681 policjantów :

 5 insp.    , 11 mł. insp.   , 30 podinsp.  , 41 nadkom.  , 54  kom.   , 93 asp. szt.   , 224 st. asp.  , 193 asp.   , 282m mł. asp.  , 167  sierż. szt.  , 194 st. sierż.  , 306 sierż.   ,81  st. post.  

 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wraz z Wojewodą Łódzkim wręczyli także podziękowania za współpracę 5 komendantom miejskim i powiatowym, którzy odeszli na emeryturę. Oficerowie Ci  otrzymali pamiątkowe wygrawerowane szable.

Nadinsp. Sławomir Litwin w swoim wystąpieniu podziękował wojewodzie oraz wszystkim przedstawicielom innych służb, formacji, urzędów,  samorządów i instytucji za współpracę , zwłaszcza  w tym szczególnym okresie stanu pandemii , który nadal wymaga szczególnych działań. Wszystkim policjantom i pracownikom Policji nisko sie pokłonił i wyraził uznanie za dotychczasowe zaangażowanie. Serdeczne słowa skierował do Ich rodzin. Uczcił także  pamięć tych , którzy niestety walcząc z epidemią koronawirusa oddali życie. Pogratulował wyróżnionym awansów i odznaczeń. Przekazał także życzenia Policyjnym Lotnikom obchodzącym w tym roku szczególną rocznicę.

 

Wicewojewoda Łódzki  Pan Karol Młynarczyk podkreślił , że awanse i odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP, Ministra Spraw Wewenętrznych i Administracji  a także Komendanta Głownego Policji  i Komendanta Wojewódkziego Policji  są najwyższym docenieniem i podziękowaniem.  Podkreślił jak ważna jest codzienna służba , jak trudna i wymagająca. Życzył aby była jak najbardziej bezpieczna aby udawało się łączyć ją z udanym życiem osobistym.


 
 
Tegoroczne obchody  Święta Policji zakończyła defilada pododdziałów Policji. Przez całą uroczystość towarzyszyła zgromadzonym Orkiestra Policyjna z Wrocławia.

 

WKRÓTCE MATERIAŁY  VIDEO