Zagraniczni Oficerowie Łącznikowi udekorowani Medalami za Zasługi dla Policji

Data publikacji: 22.06.2022

22 czerwca 2022 roku w budynku Komendy Głównej Policji przy ulicy Orkana 14 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Zasługi dla Policji, przyznanych czterem Oficerom Łącznikowym zagranicznych organów ścigania akredytowanym w Polsce. Nominowanym odznaczenia wręczył Komendant Główny Policji, gen.insp. Jarosław Szymczyk. Komendantowi Głównemu Policji w uroczystości wręczenia medali towarzyszył jego Zastępca, nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Udekorowani policyjnymi odznaczeniami zostali: Oficer Łącznikowy Federalnego Biura Śledczego (USA) – pan Michael Malsch, Oficer Łącznikowy Narodowej Agencji do spraw Przestępczości (Wielka Brytania) – pan Neil Holyoake, Oficer Łącznikowy Federalnego Urzędu Kryminalnego (Niemcy) - pan Marc Chowanski oraz Agentka Specjalna Urzędu do Walki
z Handlem Narkotykami (USA) - pani Terris Farabee.

Komendant Główny Policji podziękował odznaczonym za ich codzienną służbę i podkreślił, że wykonywali oni swoje zadania w szczególnych czasach pandemii COVID-19, hybrydowej agresji Białorusi na Polskę i Unię Europejską oraz wojny w Ukrainie. Szef polskiej Policji dodał, że rola oficera łącznikowego jest szczególnie ważna w rozwijaniu międzynarodowej współpracy organów ścigania, opartej na wzajemnym zaufaniu i realizacji wspólnego celu, jakim jest walka z szeroko rozumianą przestępczością.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk oświadczył, że wyróżnieni oficerowi wykonywali swoje obowiązki na najwyższym poziomie, wydatnie przyczyniając się do budowy właściwej płaszczyzny porozumienia pomiędzy polską Policją, a reprezentowanymi przez siebie instytucjami, dzięki czemu możliwa była realizacja wielu wspólnych operacji specjalnych w zakresie walki z poważną przestępczością taką, jak pranie brudnych pieniędzy, cyberprzestępczość, przemyt i handel narkotykami, handel ludźmi, czy przestępstwa seksualne.

Komendant Główny Policji życzył również wyróżnionym dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

Dla pana Michael’a Malsch’a, pana Neil’a Holyoake oraz pana Marc’a Chowanskiego dzisiejsza uroczystość stanowiła symboliczne podsumowanie ich kończącej się w najbliższym czasie misji w Polsce.

Komendantowi Głównemu Policji w uroczystości wręczenia medali towarzyszył jego Zastępca, nadinsp. Paweł Dobrodziej.

(BMWP KGP/ foto: Piotr Maciejczak Gazeta Policyjna)