Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Pełnienie służby patrolowej na stokach narciarskich - według zarządzenia

Zamieszczony Data publikacji 08.12.2010
22 grudnia br wejdzie w życie Zarządzenie nr 1834 Komendanta Głównego Policji. Reguluje ono metody i formy wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych ternach narciarskich.

W zarządzeniu uregulowano takie sprawy jak termin rozpoczęcia i zakończenia patroli na stokach narciarskich, organizację patroli, ich zadania i taktykę pełnienia służby. Określono w nim również, że służbę na stokach narciarskich będą mogli pełnić tylko ci policjanci, którzy ukończą lokalne doskonalenie zawodowe z zakresu metod i form pełnienia służby patrolowej na ternach narciarskich. Wymóg ten zacznie obowiązywać jednak dopiero po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie zarządzenia.

 
Tagi: prawo
powrót
drukuj