Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Nowe Rozporządzenie o stosowaniu ŚPB wobec nieletnich

Zamieszczony Data publikacji 08.03.2011
Od wczoraj obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Zastąpiło ono akt prawny z 1 lutego 2005 roku, który przestał obowiązywać w sierpniu 2009 roku.

Nowe rozporządzenie określa warunki i sposób użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Reguluje również sposób sprawowania opieki nad stanem zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec którego zastosowano środek przymusu bezpośredniego, sposób prowadzenia dokumentacji związanej z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego, a także sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego.

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj